Školní družina

Provozní doba
Provoz je od 6.00 hod. ráno do 16.30 hod. odpoledne. Rozpis pro jednotlivá oddělení je stanoven na základě rozvrhu pro každý školní rok.

Ve školní družině děti mohou chodit na zájmové útvary. V letošní nabídce jsou tyto kroužky:
  •  Šikovné ruce (Pavel Holkup) - pondělí 15.00 - 16.00
  • Veselé malování (Ada Chalupská) - úterý 15.00 - 16.00
  • Čtenářské klubíčko (Ilona Olivová) -  čtvrtek 15.15 - 16.15
Přihlášky a odhlášky řešte s vedoucí školní družiny, paní Žáčkovou, nebo s vedoucí kroužku.

Pro vychovatele:
 
 Měsíční plány školní družiny:
    Fotografie z akcí školní družiny najdete v sekci Aktuality.