Školní družina

Provozní doba
Provoz je od 6.00 hod. ráno do 16.30 hod. odpoledne. Rozpis pro jednotlivá oddělení je stanoven na základě rozvrhu pro každý školní rok.


Pro vychovatele:
    
   

 Měsíční plány školní družiny:
    Fotografie z akcí školní družiny najdete v sekci Aktuality.
   

Ċ
Bohuslav Hora,
28. 8. 2011 13:43