Aktuality‎ > ‎

Čtyřlístek a pomocná ruka s lásky darované

přidáno: 30. 1. 2020 5:11, autor: Martin Koukal
    Školní klub se zapojil do šestého ročníku soutěže pro dětské týmy Srdce s láskou darované. Ti nejlepší budou pozváni na slavnostní setkání do historických prostor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a odnesou si odtud nejen nezapomenutelné zážitky, ale také spoustu krásných dárků. Projekt bude vyhodnocen do 10. dubna 2020.
    Cílem projektu je podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina a vzájemná úcta. Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí. Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování a sdílení radosti v kolektivu. Od 5. února do 15. března 2020 probíhá na webu www.srdceslaskou.cz veřejné hlasování, které určí TOP 10 výrobků z pohledu veřejnosti. Můžete podpořit zástupce z 5.B i 5.C - Valerii Štamberkovou, Nelu Janovskou a Vojtěcha Koželuha. Vyrobili obrázek „ Čtyřlístek s láskou darovaný “ pro seniory z pečovatelského domu v Plané nad Lužnicí. Druhý tým je z 8. B - Adéla Koželuhová, Aneta Široká a Štěpán Kobližka. Žáci vytvořili „ Pomocná ruka s láskou darovaná.“ Dárek oba týmy předaly obyvatelům pečovatelského domu v Plané nad Lužnicí v úterý 28. ledna 2020.

Iveta Staňková, vychovatelka školního klubu

https://drive.google.com/drive/folders/1JdvKMfsfI-mRILH-ts-ynWKEpFxtXMo5?usp=sharing

Comments