Aktuality‎ > ‎

HIV, AIDS a my

přidáno: 5. 4. 2016 10:59, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
    
V úterý 5. dubna 2016 k nám do školy zavítal lektor České společnosti AIDS pomoc z. s. pan Michael Jettmar, který otevřeně a bez předsudků pohovořil se žáky 8. a 9. ročníků.
    V úvodu se žáci dozvěděli vše o této problematice. Prošli historii, příznaky, způsoby přenosu, léčbu nákazy virem HIV a možnosti ochrany. Lektor doplnil výkladovou část svými postřehy a příběhy z praxe jako pracovníka Domu světla. Překvapením pro mnohé bylo zjištění aktuálních čísel nakažených osob v České republice, v únoru byl zaznamenán nejvyšší přírůstek nakažených virem HIV, jednalo se o 36 nových případů. Česká republika vykazuje k 29. únoru 2016 celkem 2685 HIV pozitivních osob (2281 mužů, 404 žen), z tohoto počtu již u 465 osob (376 mužů, 89 žen) propuklo onemocnění AIDS a tomuto onemocnění podlehlo 240 osob (195 mužů, 45 žen). Varující pro všechny byla informace, že výskyt onemocnění v populaci stále narůstá a skutečný počet nakažených osob je podle statistického výpočtu nejméně o 25 % vyšší.
    Po krátké přestávce pan lektor pokračoval osobní zpovědí, při které člověku zatrnulo a každý byl donucen se aspoň na chvíli zamyslet nad možným nebezpečím, které nás obklopuje. Společně jsme diskutovali o předsudcích společnosti vůči nakaženým osobám, zhlédli jsme zajímavá videa natočená podle skutečných příběhů a dozvěděli jsme se odpovědi na naše otázky.
    Rozešli jsme se s velkým potleskem panu lektorovi a s vědomím, že je dobré se občas zastavit, rozhlédnout se kolem sebe a vnímat svět, který nás obklopuje. Nebuďme lhostejní a chovejme se zodpovědně.

Šárka Volčková
Comments