Aktuality‎ > ‎

Pomáháme

přidáno: 3. 6. 2019 4:46, autor: Martin Koukal

    Žáci naší školy již několik let pomáhají potřebným a letošní školní rok nebyl výjimkou. Kromě pravidelných charitativních sbírek, pořádáme jednou za dva roky Vánoční jarmark, jehož výtěžek byl věnován na studium našeho adoptivního chlapce Mohameda z Keni, což byl důvod jeho počátku. Mohamed nám již odrostl a vstoupil do samostatného života a my se nyní více můžeme soustředit na pomoc v naší vlasti.


    Zástupci žákovské samosprávy informovali své spolužáky a navrhli po poradě s nimi možnosti další pomoci těm, kteří ji potřebují. Výtěžek Vánočního jarmarku činil přibližně 60 000 Kč. Žáci zodpovědným výběrem a po dohodě rozhodli, že výtěžek rozdělí na tři části. První částku 20 000 Kč jsme věnovali mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Založila ji v roce 1971 skupina francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Zdravotní péči ve více než 70 zemích světa Lékaři bez hranic poskytují s pomocí téměř 38 000 místních a více než 3 500 mezinárodních spolupracovníků. Dalších 20 000 Kč žáci naší školy darovali nadaci Dobrý anděl, pomocí které mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Žáci Plané nad Lužnicí jsou tedy Dobří andělé, kteří budou z dané částky pravidelně každý měsíc podporovat vybranou rodinu. Posledních 20 000 Kč je určeno pro třídy, které by se rády účastnily projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata a peníze teprve čekají na příští školní rok, aby žáci prostřednictvím nich mohli splnit některá přání našim nejstarším spoluobčanům.


Velmi nás potěšil Váš zájem pomáhat s námi a děkujeme. Věříme, že se budeme společně scházet i nad dalšími projekty, které stojí před námi.


Šárka Volčková a žákovská samosprávaComments