Aktuality‎ > ‎

Proběhla druhá rodičovská kavárna

přidáno: 4. 11. 2015 3:20, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 4. 11. 2015 3:22 ]
    
4. listopadu 2015 proběhla v klubu školy druhá rodičovská kavárna. Tentokrát jsme pozvali školní psycholožku p. Martu Fraclovou, aby se představila a měla možnost krátce pohovořit o své práci ve škole, zodpověděla případné dotazy. Do kavárny postupně přišlo 5 zájemců ze strany rodičovské veřejnosti, čehož si vážíme, děkujeme všem účastníkům. Nemusí být vždy jednoduché najít si v kolotoči našich životů příslušné minuty. Proto také kavárnu pořádáme v rozptylu od 17 do 19 h.
    Přítomní rodiče pokládali zcela volně otázky, které je zajímaly. Otázky se týkaly výsledků dotazníků, jeden z rodičů pojmenoval situaci tak, že dotazník zcela určitě poškodil školu, chtěl diskutovat i s případnými členy komise pro výchovu a vzdělávání, nebo s rodiči, kteří celou situaci mohou vidět i jinak. Bavili jsme se také o konceptu výuky angličtiny v 1. a 2. ročníku.
    Rodiče zajímalo také to, jak je škola svázána školským zákonem a rozhodnutími MŠMT. Bavili jsem se o fungování a funkčnosti elektronické žákovské knížky a KOMENSu, nastavení systému. Přítomní rodiče oceňovali využívání elektronické žákovské knížky školou, bavili jsem se o dalším rozvoji programu, který je také záležitostí firmy Bakaláři. Řešili jsem i otázky zodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání a filozofii školy v těchto oblastech, proč jsou ve škole takové předměty jako výchova k občanství, ke zdraví a etická výchova, jestli by je nebylo vhodné sloučit, co nám v tomto ohledu předepisují zákony, vyhlášky a nařízení, jaká je státní zakázka a jak do tohoto systému může vstupovat občan - rodič.
    Společně jsem vyčerpali veškerý čas vyhrazený na kavárnu, krátce po 19. hodině odcházel poslední účastník. Děkujeme Vám za návštěvu a vyslovenou podporu, v současné situaci je pro nás obzvlášť cenná.

Bohuslav Hora, zástupce ředitele
Comments