Aktuality‎ > ‎

První rodičovská kavárna proběhla

přidáno: 9. 9. 2015 8:30, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 9. 9. 2015 8:33 ]
rodičovské kavárny
    
8. září 2015 od 17.40 h. proběhla v klubu školy První rodičovská kavárna, na kterou pozvala rodiče ředitelka školy p. Hana Vellánová. Za vedení školy se kavárny zúčastnil také zástupce ředitelky p. Bohuslav Hora. Sešlo se cca 30 rodičů, kteří s vedením školy diskutovali o následujících tématech:
  • webové aplikace Bakalářů - el. ŽK a její obsluha
  • profily učitelů na stránkách školy
  • čipy a vstup rodičů do budovy školy
  • kapacita školní družiny, režim a kapacita školního klubu - pravidla zařazování přihlášených žáků
  • výuka vyhledávání a zpracovávání informací žáky ve škole
  • smysluplnost hromadných akcí, návštěvy divadel a kulturních představení
  • kyberšikana a bezpečí dětí na internetu, zveřejňování informací samotnými žáky o sobě
  • velikost porcí a normy ve školní jídelně
  • vycházky, mimoškolní akce a spolupráce s rodiči
  • využití prostoru na hřišti mezi novou budovou a tělocvičnou - nutnost úpravy
    Předložená témata jsme zúčastněným rodičům k jejich spokojenosti vysvětlili, ukázali jsme jim pedagogický a manažerský vhled do práce školy. Některými tématy, např. přístup do budovy pro rodiče na čipy, jsme se začali zabývat hned a budeme je řešit s dodavateli služeb. Náměty z oblasti přímé práce s dětmi předáme svým kolegům učitelům. Upravené hřiště bychom viděli rádi již mnoho let, zatím se nepodařilo prosadit toto téma do rozpočtu zřizovatele, tam nám naopak mohou pomoci rodiče sami.

    Kavárna proběhla v přátelské atmosféře nad kávou, případně čajem, všichni jsem se rozcházeli s pocitem, že jsme měli možnost zeptat se, diskutovat, sdělit svůj názor, vyslechnout si druhou stranu. Poslední rodiče odcházeli v 19.15 h.
    Řešili jsme i provoz webových aplikací, pokud nešel problém vyřešit na místě, dohodli jsme si se zájemci schůzky na další dny.


Za vedení školy Hana Vellánová a Bohuslav Hora
Comments