Aktuality‎ > ‎

Putujeme za Desaterem

přidáno: 29. 1. 2015 14:43, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 29. 1. 2015 14:44 ]
    
Použití iPadu nemusí být nijak složité. Stačí dobrý námět, staré dobé QR kódy a motivace. V hodinách dějepisu jsme teď se šesťáky narazili na téma zákoníků. Pohybujeme se v Egyptě, Mezopotánii a na Blízkém východě. Probrali jsme Chammurapiho zákoník, složitosti kolem egyptského náboženství, to jsme doprovodili ukázkou z kresleného filmu Princ egyptský, kde Mojžíš předstupuje před faraona - svého nevlastního bratra - a žádá ho, aby Židy propustil z egyptského zajetí.
    A v další kapitole o Blízkém východě jsou informace o Féničanech a Židech včetně Desatera. I když mám rád Frauzovy učebnice dějepisu, potřebujeme občas nějaký příběh, hnout se z místa, nějaký dějový impulz, kdy zapojíme tu techniku, kterou ve škole máme. A také se zvedneme ze židlí.
    Tak mě napadlo, že bych mohl velmi rychle posunout Mojžíšův příběh a putování Židů z egyptského zajetí dál, využít příběh také u příležitosti výročí osvobození Osvětimi a připomenout toto peklo na zemi, které skončilo právě před 70 lety. I naše město mělo svoje židovské rodiny, které jsou zapsány na pomníku před školou, jen si jich málokdo všímá.
    Tak dobrá, převedeme Desatero do QR kódů. Naše třída bude Egyptem, prostor u dveří Rudým mořem, které se otevřelo a chodba horou Sinaj, kde podle legendy Mojžíš po 40 dní pobýval a získal od Boha Desatero. Nám to může trvat tak maximálně 45 minut - od začátku do konce vyučovací hodiny.
    Kódy mám převedeny rozstříhány. Jen 10? To je málo. Chtělo by to ještě dalších 10 stejných kódů. Chtěl bych, aby se skupiny žáků musely dohodnout, kde už byly, kam se vypravit pro články zákoníku jinam. Doleva, doprava, vedle téhle třídy, vedle záchodů, pod schránkou důvěry. U nástěnky už jsi byl? Ne! Tak vytiskneme dvě sady. Důvodem bylo také to, aby si žáci ve skupině museli pamatovat, co kdo z nich přinesl, aby nepřinášeli stále stejné kódy.
    Rozvěšeno večer před akcí. Ráno tohle nestihám, protože učím od první hodiny. Aspoň kódy načichnou duchem školy. Ráno, honem sbalit iPady, dva kolegové mají také zájem o použití iPadů ve svých hodinách, my potřebujeme jen 5 strojů - je 5 skupin. Zvoní.
    Příběh je zajímavý, první třída poslouchá, ani nedutá. Jednoduchá pravidla, jeden iPad do skupiny, tady je moře, je otevřeno jen na chvíli, na chodbě je hora Sinaj, musíme získat Desatero. Na chodbě bude jen jeden ze skupiny a musí se pohybovat potichu, Bůh je plachá bytost, načteme kód - vyberte si aplikaci - Qrafter, i-nigma. Qrafter nám v šeru hory Sinaj odmítá načítat, tak i-nigma, ta nezklame nikdy. Donesený bod Desatera zapsat do sešitů a vyrážíme za dalším bodem. Kde jsi byl? Chvíli tápou, ale pak se orientují velmi rychle. Tam nechoď, tam jsem ještě nebyla, tohle už máme, teď jde Tomáš, ten ještě nebyl. Jde to svižně, časový limit je neúprosný. Dveře se zavírají, hora je uzavřena.
    Následuje reflexe hodiny. Co která ustanovení Desatera znamenají? Proč jsme to udělali tímto způsobem? Proč jsme si jen body Desatera neopsali z učebnice? Dodržujeme dneska ještě Desatero? Jaká pravidla dnes dodržujeme, a která ne? Proč se nám je nedaří dodržovat? A co tresty? Jak jsou účinné? A ještě důležitá mapa za pomoci Google Eart. Kde jsme to dneska vůbec byli? Tak to si budeme pamatovat.
    Hodinu se podařila zopakovat se stejnou úspěšností i ve druhé šestce. Skeptici, kteří říkali, že kódy žáci jiných tříd očešou v průběhu dne, neměli pravdu, neztratil se ani jeden. Asi síla Desatera.
    Pokud byste chtěli hodinu realizovat, poskytnu Vám pomůcku - vytvořené QR kódy. Tvorba je ale jednoduchá, staší použít volný generátor QR kódů, uložit si je a tisknout.

Bohuslav Hora žáci 6. ročníků
Comments