Aktuality‎ > ‎

Rozhovor s koordinátorem programu Edison

přidáno: 4. 3. 2019 2:15, autor: Martin Koukal

    Jedná se o projekt, jenž spojuje mladé lidi a děti odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Zprostředkováváme Vám krátký rozhovor s letošním koordinátorem programu panem učitelem Romanem Proutkovským.

Kdo tento rok naši školu navštívil?

Letos přiletělo 6 zahraničních stážistů ve věkovém rozpětí 19 – 24 let, děvčata byla z Ruska, Turecka, Číny, Brazílie a Indonesie. Z Tchaj-wanu k nám dorazil mladý muž jménem Darren (Yuan, Lun-Da).

Jak dlouho se v Čechách zdrží?

Nejprve měli přípravný týden a dalších pět týdnů navštěvují různé školy v České republice, v každé škole tráví jeden týden.

Mohl bys nám přiblížit, jak taková hodina se stážistou vypadá?

Studenti nám jednotlivě představují svou zemi atraktivními prezentacemi, které jsou přizpůsobené věku žáků, seznamují nás s tradicemi a zvyky dané země, vedou diskuze na různá témata, pro ty menší mají připravené různé hry, písničky nebo tance.

Cizinci tedy komunikují výhradně anglicky, nedokážu si představit, jak taková diskuze v nižších ročnících vypadá…

Každý vyučující anglického jazyka si před příjezdem zahraničních hostů se svými dětmi povídal o zemích. Poté společně shlédli videomedailonky stážistů. Připravili si pracovní listy s jednoduchými otázkami, které jim při rozhovorech pomáhaly. Některé děti jsou zvídavější, kladou otázky, oslovují studenty i na chodbách, fotí se s nimi, navazují přátelství. Někteří žáci jsou ostýchaví a pasivní, ale i ti postupem času ostych ztrácejí a začínají mluvit a komunikovat verbální nebo alespoň neverbální cestou. Zvláště na prvním stupni je velice hezká odezva. Děti jsou ke konci týdne spontánnější a bezprostřední, za stážisty chodí a kontaktují je, nechávají si je podepsat na ruku, společně se fotografují...

Zahraniční studenti každopádně oživují výuku angličtiny, ale všímáš si i jiného přesahu, než je ta prvoplánová komunikace v angličtině?

Ano, v první řadě je to rozvoj jazykových kompetencí, zvyšuje se zájem o studium, ale dost zásadní je i mezikulturní výchova, omezení předsudků, učí se nebát odlišného, rozšiřují si všeobecný přehled. V neposlední řadě je to zvyšování prestiže a zviditelnění školy i města. Takových projektů není v naší republice mnoho, naše škola byla schopna splnit všechna kritéria a do projektu se zapojit. Cizinci v našem malém městě bydlí, stravují se, tráví volný čas a zároveň pro ně společně s ostatními pedagogy připravujeme i večerní kulturní program.


Veronika Drdáková


https://drive.google.com/drive/folders/1E1L8RzZ5OklV2HA4pv0jxe4DCHchB_Qx

Comments