Aktuality‎ > ‎

Setkání s rodiči předškoláků

přidáno: 23. 11. 2015 1:27, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
    V úterý 10. listopadu proběhlo setkání s vedením školy, školní psycholožkou PhDr. Martou Franclovou Ph.D. a s rodiči budoucích předškoláků. Cílem schůzky bylo vysvětlit rodičům, jak udržet motivaci dětí před a po nástupu do školy, jak pomoci dětem překonávat těžkosti jejich života v souvislosti se „školní změnou“.
    Rodiče, kterých se sešlo kolem 15, se doptávali na věci, které je zajímají. Mohou být děti zařazeny do stejných kolektivů jako v MŠ? Vysvětlili jsme rodičům, že pokud to je možné, dáváme děti do kolektivů podle jejich přání. V potaz musíme vzít výběr písma a typ hodnocení - na tyto otázky se ptáme u zápisu do školy. Ptáme se samozřejmě i v MŠ Pohádka, jak celou situaci s vytvořením nových tříd vidí oni, jestli jsou nějaké problémy, kterým by bylo dobré předejít.
    S tím souvisela také problematika slovního hodnocení. Vysvětlovali jsme rodičům jeho výhody, podívali jsme se na klasifikaci, postoj k systému hodnocení také zaujala školní psycholožka. Měli jsem v přitomných rodičích také maminku, která s tímto typem hodnocení má dobrou zkušenost díky svému dítěti. S přítomnými rodiči jsme při této příležitost probrali školní zralost a vhodnou motivaci dítěte k zahájení školní docházky. Dotkli jsem se výběru písma, pro rodiče chystáme písařskou dílnu.
    Rodiče budoucích prvních tříd samozřejmě zajímala i výuka matematiky podle metodiky p. prof. Hejného - zodpověděli jsme všechny rodičovské otázky a ujistili přítomné, že jim umožníme podívat se na výuku.
    Posledním bodem naší schůzky byl zápis do první třídy. Co má umět budoucí prvňák? V podstatě jde o úřední akt, kdy rodič žádá zapsání svého dítěte k povinné školní docházce podle zákona. Učitelé 1. stupně s dítětem vedou řízený rozhovor, při kterém zjišťují, jak je dítě schopné komunikovat s cizím člověkem, jak plní pokyny, jestli umí např. barvy, jestli poznává čísla a písmena, jakou ruku při práci preferuje apod. Určitě budoucí předškoláci nemusí umět obsluhovat tablet. Pokud při zápisu tablet používáme, pak přesouváme objekty prstem - sledujeme preferovanou ruku dítěte, rozpoznáváme barvy a tvary, písmena a čísla.
    S rodiči jsme se po téměř dvouhodinovém setkání rozešli s tím, že pokud budou mít další dotazy, pochybnosti, mohou kdykoliv zajít za vedením školy. Uděláme si na Vás čas při přátelské schůzce. Na ulicích mezi sebou nic nevyřešíte.
    Připravujeme další témata pro rodiče - 10. prosince 2015 si budeme mít možnost povídat s panem Lukášem Šlehoferem na téma emoční inteligence.

Za vedení školy Bohuslav Hora
Comments