Aktuality‎ > ‎

Uplynulý týden ve škole

přidáno: 8. 9. 2014 1:39, autor: Bohuslav Hora   [ Aktualizováno 8. 9. 2014 5:29 uživatelem hora@zsplana.cz ]

Video YouTube


    V prvním zářijovém týdnu nového školního roku 2014-2015 probíhalo ve škole mnoho pestrých činností. Nejdůležitější byla aklimatizace žáků na školní podmínky. Náročné to bylo především u prvňáků, ale podle ohlasu to všichni zvládli perfektně. Trochu náročnější to bylo také pro žáky, kteří k nám přišli nově z jiných škol. Zvládli jsme dohodnout rozvrh volitelných předmětů, poučení o bezpečnosti, opravit si znalosti o školním řádu, vytvořit třídní pravidla. Někteří se zabývali také finanční gramotností, dopravní výchovou, stihli jsme pohovořit o prázdninových zážitcích a také část výuky z etické výchovy - to hlavně na druhém stupni. Na prvním stupni etickou výchovu od letošního roku zařazujeme do stálého rozvrhu.

    Můžete se podívat, jak taková výuka probíhala v 8.A pod vedením p. učitelky R. Němečkové.

    První školní týden jsme se šesťáky využili k posilování finanční gramotnosti. V rámci projektu Rozumíme penězům, ke kterému se naše škola připojila již minulý rok, jsme se žáky promýšleli finanční rozpočty jednotlivých modelových rodin. S těmi budeme pracovat i nadále – budeme se chystat na dovolenou a také kupovat auto. Na fotografiích si můžete projekty jednotlivých rodin prohlédnout.
A. Mrázková

    V pátek 5. 9. 2014 se naši páťáci spolu s paní učitelkou Kolací a panem učitelem Grenarem vydali po ekologických stopách našich předků. Navštívili výstavu Národního zemědělského muzea v Praze „Od věku sloužím člověku“ zaměřenou na ekologii a šetrné nakládání s odpady. Pražskou výstavu jsme mohli navštívit díky společnému grantu Jihočeského kraje a obalové společnosti EKO­KOM a.s.
A. Mrázková
Comments