Aktuality‎ > ‎

Vznikl Spolek přátel Základní školy Planá nad Lužnicí

přidáno: 18. 1. 2017 12:40, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
    Vážení a milí rodiče,

    dovolte, abychom Vás informovali o založení Spolku přátel školy v Plané nad Lužnicí. Základním účelem spolku je podpora Základní školy Planá nad Lužnicí v rozvoji inovativních aktivit, dále se také budeme snažit:
 • o úzkou spolupráci se školou a podporu v naplňování její vize
 • vytvořit komunikační most mezi rodiči a vedením školy a pracovat na dobrých vztazích uvnitř školy i mezi školou a vnějším světem
 • naučit děti žít šťastný, samostatný a sebevědomý život
 • rozvinout v dětech komplexní, vyvážený a celostní pohled na svět a na řešení úkolů
 • vést děti k respektu k sobě samým i k druhým
 • vést děti k respektu k odlišnostem
 • vést děti k otevřenosti k sobě samým a spravedlivému přístupu k ostatním
 • podporovat v dětech týmovou spolupráci, rozvoj etiky a sociálních kompetencí
 • podporovat prostředí, kde jsou děti zapojovány do více či méně důležitých rozhodovacích procesů
 • vést děti k umění hledání dohody
 • napomáhat dětem, které pro to mají vhodné odborné a morální předpoklady, stát se budoucí elitou národa
 • podporovat vhodné začleňování hendikepovaných dětí
 • podporovat v dětech jejich silné kladné stránky a pomáhat jim je dále rozvíjet
 • propojovat školu se světem, jinými slovy propojovat teoreticky nabyté vědomosti s reálnou skutečností
    Chceme se zasazovat o vybudování základů spravedlivější společnosti a naším dlouhodobým cílem je vychování generace schopné morálně pozvednout celou společnost pro budoucí jednodušší a příjemnější život na zemi, kde lidé nejsou ovládáni strachem, lépe spolupracují a mají společnou radost z výsledků své práce.

    Spolek se schází 1x za 2 týdny v pondělí od 17 hod. ve školním klubu v přízemí hlavní budovy ZŠ Planá nad Lužnicí. Na setkání jsou zváni všichni zájemci. V případě dotazů nás můžete kontaktovat emailem na adrese – spolek@zsplana.cz.

    Budeme se těšit na shledání s Vámi na našich schůzkách.

    Za Spolek přátel školy v Plané nad Lužnicí Jiří Zetocha
Comments