Aktuality‎ > ‎

Získali jsme certifikát Kvalitní škola

přidáno: 23. 2. 2016 12:23, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 23. 2. 2016 12:33 ]
Získali jsme certifikát Kvalitní škola pro rok 2016 až 2018. Více v článku na webu školy. #zsplananadluznici  
    
Po mnohaleté mravenčí práci dnes - 23. února 2016 - naše škola obdržela certikát Kvalitní škola od Společnosti pro kvalitu školy. Od roku 2010 s touto společností spolupracujeme při testování našich žáků, necháme si zpracovávat znalostně dovednostní testy, které naši žáci vyplňují online po internetu. Výsledkem je velmi podrobné vyhodnocení s nabídkou cesty dalšího vzdělávání každého testovaného žáka. Podobné testy dokážou změřit přidanou hodnotu našeho vzdělávání. 
    V roce 2014 jsem přizvali také Vás - rodiče našich žáků - pořádali jsme profesionálně zpracovanou anketu, ve které jste nám pomohli odhalit silná i slabá místa ve vzdělávání, místa pro náš další rozvoj. Výsledky ankety jsme Vám zprostředkovali v článku 14. září 2014. Pedagogové školy zpracovávali svůj dotazník, který byl společností také vyhodnocen - Profesní potřeby učitelů.
    Na stránkách společnosti najdete model hodnocení kvality školy a další podrobnosti udělení certifikátu. 
    Jako poslední bod naší šestileté spolupráce jsme za pomoci složitého autoevaluačního dotazníkového nástroje provedli zhodnocení naší práce, dodali mnoho dokladů, které jako zákonní zástupci znáte z našich stránek, z přímého kontaktu s námi.
    Díky všem těmto krokům a kvalitní práci všech našich zaměstnanců jsme mohli být certifikováni pro léta 2016 až 2018 jako kvalitní škola v České republice. Ve spolupráci s ostravskou Společností pro kvalitu školy budeme nadále pokračovat.

Za pedagogický sbor vedení Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor
Comments