Aktuality‎ > ‎

Změna čísla účtu pro úhradu stravného

přidáno: 27. 8. 2018 6:30, autor: Martin Koukal   [ aktualizováno 21. 9. 2018 1:39 ]
Vážení rodiče, strávníci,

vzhledem k rušení sběrných účtů České spořitelny jsme nuceni od 1.10.2018 změnit číslo účtu pro úhradu stravného. Tato změna se týká všech strávníků, kteří mají pro platbu stravného zřízen souhlas s inkasem. Kdo souhlas s inkasem pro stravné nemá, můžete si jej zřídit.

Co je potřeba udělat?

1. Co nejdříve během září navštívit Vaši banku a nebo přes internetové bankovnictví zrušit stávající souhlas s inkasem a založit nový souhlas ve prospěch účtu ZŠ: 0701504359/0800 platný od 1.10. 2018.
Při zřizování souhlasu neuvádíte žádný variabilní ani jiný symbol. V případě, že na škole máte více dětí, stačí zřídit jeden souhlas s inkasem, ale s dostatečným limitem pro strhávání peněz.

2. Vyplnit potřebné údaje do papírového dokumentu ,,Potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem”, které každý žák dostane první den ve škole, podepsat a vrátit zpět do kanceláře vedoucí ŠJ nebo třídnímu učiteli nejpozději do 25.9.2018. Potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem vyplníte pro každého strávníka zvlášť.

Důležité:

Platba za stravné probíhá zpětně, proto první stržení za září proběhne k 15. říjnu 2018 již prostřednictvím Vámi nově zřízeného souhlasu s inkasem. Pokud ve stanoveném termínu (25.9.2018) nebude odevzdáno vyplněné potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem, nemůže být strávníkovi od dalšího měsíce dále vydávána strava až do uhrazení dlužné částky a domluvě na způsobu platby.

A na závěr ještě dodám pár informací, které se týkají provozu stravovny. Na výdeji stravy se nic nemění. Jako každý rok budou mít všichni strávníci od 3.9. 2018 přihlášené obědy. Odhlašovat si je můžete standartně na www.strava.cz nebo telefonicky, či osobně u vedoucí ŠJ. Žáci prvních ročníků mohou dostat stravu až po odevzdání vyplněné přihlášky na stravné. Přihlášku na svačinky dostanou děti 3.září. Vyplněnou ji odevzdejte do 5.září . Výdej svačin bude zahájen v pondělí 10.září. Od téhož data si budete moci vybírat ze dvou druhů jídel.


Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.


Lucie Davidová

Vedoucí ŠJ ZŠ Planá nad Lužnicí

Planá nad Lužnicí, 27.8.2018
Comments