Návod - žákovská knížka

   Program, který používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace se nazývá BAKALÁŘI. Tady se můžete přihlásit a uvidíte údaje Vašeho dítěte včetně jeho hodnocení. Přihlašovací údaje Vám poskytne třídní učitel Vašeho dítěte, našeho žáka. Program tedy poskytuje informace o prospěchu a chování žáků a provozní informace o škole.

Aktuality v systému

    Od srpna 2016 používáme k přihlášení do systému bezpečnostní certifikát - více informací v tomto článku v Aktualitách.

    Pro uživatele systému iOS firmy Apple - v App Storu byla zveřejněna aplikace Bakalářů.

    Od 12. února použijte pro konfiguraci mobilních aplikací v systému Android tuto adresu: http://bakalari.zsplana.cz/bakaweb/login.aspx - viz aktualita.

    Úplná nápověda k systému Bakaláři - zveřejněno 26. 11. 2014
 
    Od letošního školního roku (2014-2015) Vám také nedokážeme poskytovat zapomenutá hesla, neboť systém Bakaláři přešel na větší bezpečnost hesel. Při tisku Vašich přihlašovacích údajů ve škole jsou hesla skryta za hvězdičky. Výjimku tvoří nově vytvořené účty pro naše nové žáky a jejich zákonné zástupce.
    Pokud se objeví jakékoliv překážky, neváhejte kontaktovat Martina Koukala.

    Od 9. 6. 2014 lze také prohlížet více účtů najednou - pokud máte ve škole více než jedno dítě, lze se přihlásit jen jednou a v Nastaveních si připojit i druhý účet - žákovskou knížku a KOMENS Vašeho dítěte. Jak na to? Po přihlášení do jednoho účtu v horní nabídce webových aplikací zvolíte slovo Nástroje - Spojení účtů - Spojit s dalším účtem. Otevře se Vám dialogové okno, kde zadáte přihlašovací údaje dalšího dítěte. Účty se dají i rozpojovat. 


Starší informace o systému Bakaláři
Při používání webových aplikací velmi záleží také na výběru prohlížeče internetu. V poslední době máme negativní zkušenosti s prohlížením Bakalářů v MS Internet Exploreru. Rada odborníku zněla, abychom zaškrtli u těchto stránek, že nechceme kompatibilní zobrazení. Podstatně lepších výsledků - bezproblémových - dosáhnete při použití prohlížeče Chrome a Mozilla. Zmiňované problémy u MS IE se týkají zobrazení potvrzení přečtení zprávy a u omluvenek viditelnost učitele, kterému omluvenku posíláte. V některých případech nešlo omluvenku vůbec odeslat. Výhodou Chrome je i automatická aktualizace prohlížeče, případně synchronizace na Vámi používaných stanicích.
Pokud se z různých důvodů nechcete vzdát MS IE, použijte následující návod:
Načtěte si stránku Bakalářů a přihlaste se do nich. Klikněte na KOMENS, vyberte Napsat zprávu - Omluvenka. Na klávesnici klikněte na klávesu ALT, zobrazí se Vám v horní části prohlížeče MENU - vyberte Nástroje - Nastavení kompatibilního zobrazení, přidejte si stránku Bakalářů do kompatibilního zobrazení. Obnovte stránku Bakalářů, na stránce se načtou požadované údaje, které jste do této doby v IE neviděli.
Rychlost připojení školního internetu je nadstandardní, v případě pomalého načítání stránek Bakalářů - jejich webových aplikací - nebývá problém na naší straně. Přesto přivítáme Vaše postřehy. Nefunkčnosti systému odstraňujeme spolu s výrobcem systému a poskytovatelem připojení tak rychle, jak je to jen možné. Stačí použít mailovou adresu koukal@zsplana.cz.
Po přihlášení v pravé části okna využijte řadu filtrů a nastavení. Dozvíte se např., co znamenají jednotlivá písmenka v hodnocení žáků, za jakou práci byl žák hodnocen nebo  co znamenají symboly v absenci žáků. Nezobrazují-li se Vám zprávy, které od nás do KOMENSu dostáváte, pravděpodobně máte zaškrtnutý špatný filtr vpravo nahoře. Stačí zaškrtnout školní rok nebo příslušné pololetí a zprávy se Vám zobrazí.

    Zákonný zástupce vidí: 
 • klasifikaci – průběžnou (elektronická žákovská knížka) včetně informací o konkrétním hodnocení, pololetní – ukončená pololetí za žákovu docházku, výchovná opatření;
 • absenci - může tak okamžitě reagovat na případné záškoláctví svého dítěte;
 • rozvrh – trvalý, upravený o suplování, přehled učitelů v předmětech;
 • plán akcí
 • ankety
 • KOMENS – komunikační systém školy – nástěnka, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky… Sem zapisujeme od letošního roku všechna sdělení pro zákonné zástupce. Žádáme Vás o častou kontrolu. Na informačních mailech výrobce systému Bakaláři pracuje.
 • nástroje – servis – přehled přihlášení.
    Třídní učitelé a vedení školy vidí v přehledech všechny zákonné zástupce a žáky, kteří se do systému Bakaláři přes webovou aplikaci přihlásili.

    Žák vidí stejné položky jako zákonný zástupce.

    Přihlašovací údaje získáte u svého třídního učitele nebo Martina Koukala. Zákonným zástupcům předáváme vstupní údaje na první rodičovské schůzce v září příslušného školního roku. Pokud Vaše dítě dochází do školy i v dalších letech, vstupní údaje jsou stále platné. V případě ztráty vstupních údajů neprodleně informujte M. Koukala, budou Vám vydány nov vstupní údaje - nebezpečí zneužití.

    Učitel vidí nebo může upravovat:
 • zápis pololetní klasifikace;
 • zápis průběžné klasifikace;
 • rozvrh – trvalý nebo upravený o suplování;
 • plán akcí;
 • ankety – může i tvořit;
 • KOMENS – komunikační systém školy – nástěnka třídy, školy, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky, hodnocení žáků;
 • nástroje – přehled o přihlášení zákonných zástupců a žáků do systému.