Bakaláři

    Tento program ve škole používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace. Tady se můžete přihlásit a uvidíte údaje Vašeho dítěte včetně jeho hodnocení. Přihlašovací údaje Vám poskytne třídní učitel Vašeho dítěte, našeho žáka. Program tedy poskytuje informace o prospěchu a chování žáků a provozní informace o škole.

    Od 9. 6. 2014 lze také prohlížet více účtů najednou - pokud máte ve škole více než jedno dítě, lze se přihlásit jen jednou a v Nastaveních si připojit i druhý účet - žákovskou knížku a KOMENS Vašeho dítěte. Jak na to? Po přihlášení do jednoho účtu v horní nabídce webových aplikací zvolíte slovo Nástroje - Spojení účtů - Spojit s dalším účtem. Otevře se Vám dialogové okno, kde zadáte přihlašovací údaje dalšího dítěte. V případě překážet kontaktujte Bohuslava Horu.

    Při používání webových aplikací velmi záleží také na výběru prohlížeče internetu. V poslední době máme negativní zkušenosti s prohlížením Bakalářů v MS Internet Exploreru. Rada odborníku zněla, abychom zaškrtli u těchto stránek, že nechceme kompatibilní zobrazení. Podstatně lepších výsledků - bezproblémových - dosáhnete při použití prohlížeče Chrome a Mozilla. Zmiňované problémy u MS IE se týkají zobrazení potvrzení přečtení zprávy a u omluvenek viditelnost učitele, kterému omluvenku posíláte. V některých případech nešlo omluvenku vůbec odeslat. Výhodou Chrome je i automatická aktualizace prohlížeče, případně synchronizace na Vámi používaných stanicích.

    Pokud se z různých důvodů nechcete vzdát MS IE, použijte následující návod:
        Načtěte si stránku Bakalářů a přihlaste se do nich. Klikněte na KOMENS, vyberte Napsat zprávu - Omluvenka. Na klávesnici klikněte na klávesu ALT, zobrazí se Vám v horní části prohlížeče MENU - vyberte Nástroje - Nastavení kompatibilního zobrazení, přidejte si stránku Bakalářů do kompatibilního zobrazení. Obnovte stránku Bakalářů, na stránce se načtou požadované údaje, které jste do této doby v IE neviděli.

    Rychlost připojení školního internetu je nadstandardní, v případě pomalého načítání stránek Bakalářů - jejich webových aplikací - nebývá problém na naší straně. Přesto přivítáme Vaše postřehy. Nefunkčnosti systému odstraňujeme spolu s výrobcem systému a poskytovatelem připojení tak rychle, jak je to jen možné. Stačí použít mailovou adresu hora@zsplana.cz.

    Po přihlášení v pravé části okna využijte řadu filtrů a nastavení. Dozvíte se např., co znamenají jednotlivá písmenka v hodnocení žáků, za jakou práci byl žák hodnocen nebo  co znamenají symboly v absenci žáků. Nezobrazují-li se Vám zprávy, které od nás do KOMENSu dostáváte, pravděpodobně máte zaškrtnutý špatný filtr vpravo nahoře. Stačí zaškrtnout školní rok nebo příslušné pololetí a zprávy se Vám zobrazí.

    Zákonný zástupce vidí: 
 • klasifikaci – průběžnou (elektronická žákovská knížka) včetně informací o konkrétním hodnocení, pololetní – ukončená pololetí za žákovu docházku, výchovná opatření;
 • absenci - může tak okamžitě reagovat na případné záškoláctví svého dítěte;
 • rozvrh – trvalý, upravený o suplování, přehled učitelů v předmětech;
 • plán akcí
 • ankety
 • KOMENS – komunikační systém školy – nástěnka, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky… Sem zapisujeme od letošního roku všechna sdělení pro zákonné zástupce. Žádáme Vás o častou kontrolu. Na informačních mailech výrobce systému Bakaláři pracuje.
 • nástroje – servis – přehled přihlášení.
    Třídní učitelé a vedení školy vidí v přehledech všechny zákonné zástupce a žáky, kteří se do systému Bakaláři přes webovou aplikaci přihlásili.

    Žák vidí stejné položky jako zákonný zástupce.

    Přihlašovací údaje získáte u svého třídního učitele nebo B. Hory. Zákonným zástupcům předáváme vstupní údaje na první rodičovské schůzce v září příslušného školního roku. Pokud Vaše dítě dochází do školy i v dalších letech, vstupní údaje jsou stále platné. V případě ztráty vstupních údajů neprodleně informujte B. Horu, budou Vám vydány nov vstupní údaje - nebezpečí zneužití.

    Učitel vidí nebo může upravovat:
 • zápis pololetní klasifikace;
 • zápis průběžné klasifikace;
 • rozvrh – trvalý nebo upravený o suplování;
 • plán akcí;
 • ankety – může i tvořit;
 • KOMENS – komunikační systém školy – nástěnka třídy, školy, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky, hodnocení žáků;
 • nástroje – přehled o přihlášení zákonných zástupců a žáků do systému.
Comments