Návod - žákovská knížka

   Program, který používáme k vedení povinné pedagogické dokumentace se nazývá BAKALÁŘI. Tady se můžete přihlásit a uvidíte údaje Vašeho dítěte včetně jeho hodnocení. Přihlašovací údaje Vám poskytne třídní učitel Vašeho dítěte, našeho žáka. Program tedy poskytuje informace o prospěchu a chování žáků a provozní informace o škole.

Pokud se objeví jakékoliv překážky, neváhejte kontaktovat Martina Koukala - koukal@zsplana.cz.

 Úplná nápověda k systému Bakaláři - zveřejněno 26. 11. 2014

    Od 9. 6. 2014 lze také prohlížet více účtů najednou - pokud máte ve škole více než jedno dítě, lze se přihlásit jen jednou a v Nastaveních si připojit i druhý účet - žákovskou knížku a KOMENS Vašeho dítěte. Jak na to? Po přihlášení do jednoho účtu v horní nabídce webových aplikací zvolíte slovo Nástroje - Spojení účtů - Spojit s dalším účtem. Otevře se Vám dialogové okno, kde zadáte přihlašovací údaje dalšího dítěte. Účty se dají i rozpojovat. 

Pro konfiguraci mobilních aplikací v systému Android tuto adresu: http://bakalari.zsplana.cz/bakaweb/login.aspx

    Zákonný zástupce vidí: 
 • klasifikaci – průběžnou (elektronická žákovská knížka) včetně informací o konkrétním hodnocení, pololetní – ukončená pololetí za žákovu docházku, výchovná opatření;
 • absenci - může tak okamžitě reagovat na případné záškoláctví svého dítěte;
 • rozvrh – trvalý, upravený o suplování, přehled učitelů v předmětech;
 • plán akcí
 • ankety
 • KOMENS – komunikační systém školy – nástěnka, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky… Sem zapisujeme od letošního roku všechna sdělení pro zákonné zástupce. Žádáme Vás o častou kontrolu. Na informačních mailech výrobce systému Bakaláři pracuje.
 • nástroje – servis – přehled přihlášení.
    Třídní učitelé a vedení školy vidí v přehledech všechny zákonné zástupce a žáky, kteří se do systému Bakaláři přes webovou aplikaci přihlásili.

    Žák vidí stejné položky jako zákonný zástupce.

    Přihlašovací údaje získáte u svého třídního učitele nebo Martina Koukala. Zákonným zástupcům předáváme vstupní údaje na první rodičovské schůzce v září příslušného školního roku. Pokud Vaše dítě dochází do školy i v dalších letech, vstupní údaje jsou stále platné. V případě ztráty vstupních údajů neprodleně informujte M. Koukala, budou Vám vydány nov vstupní údaje - nebezpečí zneužití.

    Učitel vidí nebo může upravovat:
 • zápis pololetní klasifikace;
 • zápis průběžné klasifikace;
 • rozvrh – trvalý nebo upravený o suplování;
 • plán akcí;
 • ankety – může i tvořit;
 • KOMENS – komunikační systém školy – nástěnka třídy, školy, odeslané a přijaté zprávy, omluvenky, hodnocení žáků;
 • nástroje – přehled o přihlášení zákonných zástupců a žáků do systému.