Školní jídelna

    Součástí školního vzdělávacího programu naší školy je výchova ke zdraví a podpora koncepce zdravého stravování. Školní jídelna hraje v tomto nezastupitelnou pozitivní roli. Získali jsme pro školní rok 2014-2015 certifikát STOP obezitě, protože věnujeme velkou pozornost skladbě jídelního lístku, snižování sacharidů a zvyšování vlákniny při přípravě obědů i svačin.
Důležité dokumenty:                                                          

    Od 1. 9. 2017 došlo z důvodu zvýšených nákladů na přípravu stravy ke změně ceny jídla u jednotlivých kategorií a to následovně.

    Obědy: 
  • žáci 7-10 let 20,- kč
  • žáci 11-14 let 22,- Kč
  • žáci 15 let a více 25,- Kč
  • obědy cizí strávníci 56,- Kč
  • obědy zaměstnanci 28,- Kč
  • obědy důchodci ZŠ 28,- Kč
Cena svačin pro žáky zůstává stejná a to 10,- Kč.

    Ovoce do škol
    Mailové adresy:
    Na těchto mailových adresách neodhlašujeme, nepřihlašujeme a nepřehlašujeme obědy, k tomu slouží výše zmíněné způsoby. Děkujeme za pochopení.
   
   Pokud budete mít jakékoliv problémy při přihlášení do internetového portálu, informujte prosím vedoucí školní jídelny p. Lucii Davidovou, Dis. na mailové adrese obedy@zsplana.cz nebo telefonicky: 734 680 409.

Přihlašovací údaje - je možné změnit heslo, v případě ztráty, zapomenutí hesla informujte vedoucí školní jídelny. Tyto údaje Vám zašleme, případně vytiskneme.

V programu je možné vidět, kolik máte za obědy zaplatit, neuhrazené částky, neodebranou stravu - v případě, že Vaše dítě nedochází na obědy.

Podrobný popis přihlašování na www.strava.cz

 Stránka, kde po internetu objednáváte obědy a svačiny (strava.cz), je produktem 3. strany, tedy společnosti VIS Plzeň. Za výpadky této služby neodpovídáme, vždy se snažíme zjednat urychlenou nápravu funkčnosti.

Seznam alergenů - zveřejněno 2. 12. 2014