Pedagog‎ > ‎

Prevence

    Škola každoročně sestavuje a vyhodnocuje strategii předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování. Jednotlivé plány - strategie objevíte v přílohách dole. Za prevenci sociálně patologických jevů ve škole odpovídá p. Šárka Volčková.

    Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor nabízí také možnost individuální spolupráce. Více v letáku.


Ċ
Martin Koukal,
17. 12. 2012 13:18
Ċ
Martin Koukal,
2. 10. 2013 0:49
Ċ
Martin Koukal,
5. 11. 2014 10:35
Ċ
Martin Koukal,
3. 10. 2011 13:17
Ċ
Martin Koukal,
25. 10. 2016 8:04
Ċ
Martin Koukal,
18. 8. 2011 14:03
Ċ
Martin Koukal,
14. 10. 2015 0:12
Ċ
Martin Koukal,
16. 10. 2018 6:20
Ċ
Martin Koukal,
10. 10. 2019 6:40
Ċ
Martin Koukal,
10. 10. 2017 9:54