Pedagog‎ > ‎

Prevence

    Škola každoročně sestavuje a vyhodnocuje strategii předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování. Jednotlivé plány - strategie objevíte v přílohách dole. Za prevenci sociálně patologických jevů ve škole odpovídá p. Šárka Volčková.

    Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, pracoviště Tábor nabízí také možnost individuální spolupráce. Více v letáku.


Ċ
Martin Koukal,
10. 10. 2019 6:40