Mailové kontakty

     Na této stránce najdete funkční e-mailové adresy zaměstnanců školy, u třídních učitelů webové stránky tříd, pokud takovou stránku  třídy provozují. U kontaktu najdete také telefon, dovoláte se přímo do kabinetu. V době školního vyučování se obracejte na kancelář školy. Pod jménem příslušného pracovníka najdete také jeho profil.
    Oficiální mailový kontakt na kancelář školy.

    Pokud chcete napsat e-mail a máte nakonfigurovaného poštovního klienta (Eudora, Outlook, Thunderbird ap.), stačí kliknout na příslušnou mailovou adresu, otevře se mailový formulář. Zpravidla jsou e-mailové adresy zaměstnanců tvořeny jejich příjmením bez diakritiky: prijmeni@zsplana.cz
Vedení školy:
Hana Vellánová - ředitelka školy, výchovná poradkyně - vellanova@zsplana.cz; telefon 603 146 486, 381 201 944
Bohuslav Hora – zástupce ředitele - hora@zsplana.cz; telefon 728 019 177, 604 911 721, 381 201 941
Monika Matejová - zástupkyně ředitelky - matejova@zsplana.cz; telefon 739 247 916

Školní psychložka
PhDr. Marta Franclová, PhD. - franclova@zsplana.cz, telefon 608 822 968 - termíny konzultací lze dohodnou mailem nebo telefonem. Přítomnost ve škole ve školním roce 2016-2017 - úterý, středa, pátek, vždy od 8.00 do 12.00 h.

Kancelář:
Lenka Blažková - sekretářka - lenkablazkova@zsplana.cz; telefon 381 201 942, 605 104 305

Školní jídelna:
Lucie Davidová, Dis. - vedoucí školní jídelny - obedy@zsplana.cz, tel. 381 201 932
Obědy pro žáky i zaměstnance školy připravují kuchařky Irena Capouchová, Jana Drtinová a Ivana Hřebíková pod vedením vedoucí kuchařky Ilony Pekařové.

Třídní učitelé - 1. st. - školní rok 2016 - 2017
Martin Koukal - 1.A - koukal@zsplana.cz, 381 201 946
Eva Nováková - 4.A - novakova@zsplana.cz, 381 201 946
Lenka Kolací - 5.A - kolaci@zsplana.cz, 381 201 943
Štěpánka Jandová -5.B - jandova@zsplana.cz, 381 201 946

Asistenti pedagoga
Iveta Staňková - stankova@zsplana.cz
Kateřina Eremiášová - eremiasova@zsplana.cz, 381 201 946
Roman Proutkovský - proutkovsky@zsplana.cz, 381 201 946
Marie Hlavničková - hlavnickova@zsplana.cz, 381 201 946
Třídní učitelé - 2. st. - školní rok 2016 - 2017
Šárka Volčková - 6.A - volckova@zsplana.cz381 201 943 - koordinátorka sociálně-patologických jevů
Ivo Drahota - 6.B - drahota@zsplana.cz, 381 201 943
Pavla Capáková - 7.A - capakova@zsplana.cz, 381 201 947
Anna Mrázková - 7.B - mrazkova@zsplana.cz, 381 201 947
Pavel Grenar - 8. - grenar@zsplana.cz, 381 201 947
Hana Dvořáková - 9. - dvorakova@zsplana.cz, 381 201 947


Netřídní učitelé:
Eva Volfová - volfova@zsplana.cz, 381 201 943

Výuka náboženství
Marie Šittová - majasittova@seznam.cz - 776 707 268

Školní družina - vychovatelky a vychovatelé:
Martina Žáčková, vedoucí školní družiny - zackova@zsplana.cz, 381 201 948, mobilní telefon: 730 541 108

Školní klub

Prostory školy uklízejí:
Marie Nejedlá, Václava Dušková, Simona Havlíková, Stanislava Čikešová a Eva Formánková


Vzájemné zastupování v roli třídních učitelů - dokument pro zaměstnance ZŠ Planá nad Lužnicí    Pokud chcete vstoupit do e-mailové pošty, jste zaměstnancem školy, použijte následující odkazPřipravte si uživatelské jméno a heslo.
Podřízené stránky (40): Zobrazit vše