Orientační běh

 Jedná se o tradiční akci , kterou pro naši školu pořádá pan Jiří Vébr. Žáci se vydají do lesa Maršák, kde si protáhnou svá těla, zapojí hlavy a potrénují orientaci v terénu, práci s mapou a značkami na ní.
 Za tuto sportovní akci patří panu Vébrovi náš velký dík!