Přijímací řízení SŠ

    Vážení zákonní zástupci a žáci, na těchto místech pro Vás budeme zveřejňovat informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2017-2018. Informace budeme doplňovat postupně tak, jak je obdržíme.

Nejdůležitější informace:

 • do studijních oborů zakončených maturitní zkouškou konají žáci jednotné centrálně zadávané a hodnocené písemné testy z oboru český jazyk a a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 
 • základní škola vydává pouze dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a 2 přihlášky do ostatních oborů 
 • termíny podání přihlášek do škol s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017 
 • termíny podání přihlášek do škol do 1. března 2018 
 • základní škola vydá každému žákovi do 15. března zápisový lístek, v případě podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou do 30. listopadu
 • pokud se v 1. kole přijímacího řízení nekoná přijímací zkouška, ředitel SŠ v termínu od 22. 4. 2018 odešle rozhodnutí o nepřijetí a zveřejní seznam přijatých žáků (pod kódovým označením) - ten je zveřejněn na veřejně přístupném, místě ve škole a také způsobem umožňující dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů (nejčastěji webové stránky příslušné SŠ);
 • zápisový lístek odevzdá zákonný zástupce ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, je možné ho i poslat poštou, důležité je razítko podání - je nutné dodržet lhůtu 10 prcovních dnů ode dne oznámení; 
 • zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud ho dal na školu s talentovou zkouškou a byl přijat i na školu bez talentové zkoušky. 
    Termíny jednotlivých jednotných zkoušek: 
 • 1. termín - 12. 4. 2018 - 4leté obory, 13. 4. 2018 - 6letá a 8letá gymnázia
 • 2. termín - 16. 4. 2018 - 4leté obory, 17. 4. 2018 - 6letá a 8letá gymnázia
    Náhradní termíny pro všechny obory:
 • 1. termín - 10. 5. 2018 - pro řádně omluvené z 1. termínu
 • 2. termín - 11. 5. 2018 - pro řádně omluvené z 2. termínu

    Burza škol ve středu 18. 10. 2017 od 8.00 do 17.00 h. - velký sál hotelu Placát v Táboře, vtup zdarma. Dny otevřených SŠ okresu Tábor.

    Na případné dotazy Vám ráda odpoví výchovná poradkyně p. L. Kordinová

    Co byste měli vědět o přijímacím řízení - dokument MŠMT ČR.

    Výklad novely školského zákona - část o přijímacím řízení na SŠ - poskytlo také MŠMT na tomto odkazu - stáhněte si soubor do počítače.

    Ilustrační testy pilotních přijímacích zkoušek - jaro 2016.

    

    Údaje a odkazy v následujících řádcích jsou neaktuální, budeme je aktualizovat ihned, až budou k dispozici.

    Více podrobností můžete získat také na této adrese Jihočeského krajského úřadu České Budějovice.

    Přehled volných míst na SŠ v Jihočeském kraji

    Na stránkách www.infoabsolvent.cz naleznete aktuální vzdělávací nabídku všech středních škol, informace o uplatnění studentů a Profi test pro žáky 9. tříd.

    Atlas školství v elektronické podobě Co budu dělat, až budu... infoabsolvent

    Vyhláška 353, která upravuje přijímací řízení na SŠ.        Informace k jednotné přijímací zkoušce - z 2. 12. 2016    

Comments