Projekty

Projekt „Vzdělávací programy paměťových institucí“

přidáno: 10. 10. 2017 9:51, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 11. 10. 2017 1:23 ]

    V květnu 2017 jsme dostali možnost přihlásit se do pokusného ověřování „Vzdělávacích programů paměťových institucí“. Naše škola se přihlásila a byla vybrána. Získali jsem 122 500,- Kč z prostředků MŠMT ČR. Do programu jsme vybrali žáky 7. tříd. Dohodli jsme se, že vyrazíme za paměťovými institucemi do Brna, které je pro nás dopravně nedostupné. Projekt do pokusného ověřování připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského v Praze.
    Z projektu bude hrazena doprava autobusem, návštěva paměťových institucí, ubytování a objednaná strava - tu ještě upřesníme. Z paměťových institucí jsme vybrali Moravské zemské muzeum - expozici Velké Moravy - budeme v letošním školním roce v sedmém ročníku nad touto tématikou bádat. Tuto expozici navštíví část našich sedmáků. Druhá část, přibližně polovina, navštíví Mendelianum - památník J. G. Mendela a vyzkouší si komponovaný program o genetice. Obě skupiny si získané informace vzájemně předají, čímž dojde k upevnění získaných informací, poznatků a kompetencí.
    Tím asi nejzajímavějším programem bude návštěva brněnského Anthroposu. V uvedeném odkazu se můžete podívat, co nás čeká. Určitě si stačíme prohlédnout také historické centrum Brna a nesmí nám uniknout ani prvovýstup na Špilberk, či katedrála na Petrově. Pokud bude zájem, seznámíme se také s geocachingem. Když Brno, tak také šalina - pokusíme se druhý den - 1. prosince 2017 - jet z našeho ubytování do centra Brna.
    Držte nám palce, ať vše dopadne tak, jak máme naplánováno.
    Bližší informace podá Bohuslav Hora, učitel dějepisu.

Cirkus Happy Kids

přidáno: 6. 1. 2017 1:34, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 25. 3. 2017 11:48 ]

Video YouTube


    V březnu 2017 se zúčastníme celoškolního projektu Cirkus Happy Kids. Už teď se začínáme připravovat. Zde budeme uveřejňovat všechny informace z projektu.


    První informace na stránkách školy - 6. 1. 2017        
    Informace pro rodiče - dopis a přihláška         Oficiální stránky projektu

    Odkazy na ohlasy v jiných školách:

    Tématu cirkusu se věnujeme i v jiných vyučovacích hodinách:
    
    výtvarná výchova v 7.AB - stínové divadlo, žonglérka, siláci

    Pracujeme na pozvánce - plakátu do Cirkusu Happy Kids
Získali jsme certifikát:projektový tým základní školy

Etická výchova jako prostředek respektování odlišnosti

přidáno: 2. 11. 2016 1:18, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 18. 12. 2016 11:54 ]

    V květnu 2016 jsme získali prostředky z projektu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016. Rozvojový program vypsalo v lednu 2016 MŠMT ČR. 

    Sepsaná žádost byla vyhodnocena jako nejlepší v ČR. Obsahem této žádosti bylo také vzdělávání pedagogického sboru v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor. Ve škole se etická výchova již vyučuje, od září 2016 v celé škole. Protože pro kolegy na 2. stupni je tento předmět nový, měli zájem o další odborné vzdělávání v této oblasti. Zároveň s tím jsme upravovali osnovy etické výchovy. Podle nich jsme v září 2016 zahájili výuku od 7. do 9. ročníku.
    Součástí vzdělávání byl jeden odpolední workshop s lektorem etické výchovy PhDr. F. Rozumem - zde jsme konzultovali naše zkušenosti z výukou etické výchovy na 1. stupni, upravovali osoovy pro 2. stupeň, získávali jsme další odborné informace a inspiraci pro výuku.
    Na červen 2016 byl naplánován společný výjezd pedagogického sboru, kde proběhly 4 workshopy s lektory přímo z praxe. Vyzkoušeli jsme si další aktivity, které lze využívat v předmětu etická výchova, pocvičili se v reflexi. Cenným přínosem tohoto výjezdu bylo to, že kolegové se zkušeností z výuky etické výchovy připravili ukázky realizovaných hodin,  lektor společně s ostatními kolegy poskytli zpětnou vazbu k těmto aktivitám.
    Nedílnou součástí našeho vzdělávání se stala také odborná literatura, o kterou jsem obohatili naší učitelskou knihovnu. Jedná se jak o odborné knihy o etické výchově a psychologii, tak i podpůrné materiály do hodin etické výchovy, např. různé knihy příběhů.
    Do projektu jsme zařadili přípravu a realizaci projektu EDISON organizovaný společností AIESEC, kdy studenti z různých kouktů světa přijíždí do školy a seznamují naše žáky s kulturou a životem v jejich domovských zemích. Komunikačním jazykem je v tomto projektu angličtina. Žáci školy v následné zpětné vazbě vyhodnotili tuto část projektu jako velmi přínosnou ať už pro praktické použití vyučované angličtiny, nebo seznamování se s jinými zeměmi světa a lidmi, kteří v těchto pro nás exotických kulturách žijí. Setkali se ale i s našimi slovanskými přáteli - jednou z lektorek byla Anastázie z Ukrajiny. Zjistili, jak odlišný může být život v zemích o pár stovek kilometrů vzdálených od České republiky.

    Edison 2016     Vánoční jarmark 2016     Mohamed     Beseda s Tomášem Slavatou     ŠVP etické výchovy na 2. st. - osnovy, charakteristikaVýchodicka projektu - duben 2016

    Tento projekt je spolufinancován z prostředků rozvojového programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v r. 2016. Číslo rozhodnutí MŠMT-6895-3/2016-3 ze dne 28.4.2016.
    Cílem předloženého projektu je zvedení etické výchovy jako samostatného předmětu do výuky ve všech ročnících naší školy od 1. září 2016.
    Budou k tomu využity diponibilní hodiny. Pro zajištění kvality výuky všichni třídní učitelé i ostatní pedagogové absolvují vzdělávání v rozsahu 20 hodin v akreditovaném kurzu etické výchovy a někteří rozšíří své schopnosti v dalším 40 hodinovém vzdělávání. O tento kurz mají zájem 4 pedagogové. Součástí projektu je také spolupráce se studentskou organizací AISEC - realizace projektu Edisom v naší škole. Jedná se o návštěvu zahraničních studentů, kteří komunikují v angličtině a kteří v průběhu jednoho týdne seznámí naše žáky s životem a zvyky ve svých zemích a budou společně s nimi pracovat v různých dílnách a trávit spolu čas, který jim umožní více se poznat a pochopit.
    Všechny tyto aktivity mají za cíl přispět k rozvoji mravní stránky osobnosti žáků, k vytváření vědomí jejich vlastní hodnoty a hodnoty druhého člověka. Cílem je také změna postojů u učitelů školy, kteří budou chápat rozvoj osobnosti a podporu prosociálního chování jako nedílnou a důležitou součást vzdělávání.

Za vedení projektu Bohuslav Hora

Edison 2016

přidáno: 20. 9. 2016 5:22, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 2. 11. 2016 8:33 ]

    Zde jsou shromážděny všechny články o projektu EDISON - říjen 2016.


    Už to začalo - ze seznámení s našimi zahraničními přáteli

Webrangers

přidáno: 11. 12. 2015 2:22, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor

    Od roku 2013 se účastníme projektu společnosti Google ČR Webranger. Jde v podstatě o bezpečnost při pohybu na internetu pro naše nejmladší žáky. Společnost Google ČR vždy pozve kandidáty na školní webrangery do svého sídla v Praze, vysvětlí jim filozofii projektu a oni pak zpracovávají své materiály. Připravené materiály pak představují svým spolužákům v rámci školy.
    Jde o tzv. vrstevnické učení, které je pro spolužáky ve škole velmi přínosné. Webrangeři mluví dětským jazykem, kterém spolužáci spíš rozumějí.
    Ve školním roce 2015 - 2016, kdy se účastníme již 3. ročníku, jsou školními Webrangery David Rudolecký a Erik Kytler. Děkujeme jim za jejich aktivity.

Technické vzdělávání

přidáno: 27. 11. 2015 5:48, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 27. 11. 2015 5:50 ]

- projekt ESF a MŠMT ČR, výzva 57
- CZ.1.07/1.1.00/57.0233, číslo prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1

- projekt realizujeme od 1. 9. do 31. 12. 2015

Poznáváme svět

přidáno: 12. 11. 2015 7:10, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 13. 12. 2015 11:04 ]

- projekt ESF a MŠMT ČR, výzva 56
- CZ.1.07/1.1.00/56.0793, číslo prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1
Šablony a cíle projektu:
- 2.1 - čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitňování čtenářství a čtenářské gramotnosti - získání/zvýšení  odborných kompetencí pedagogů pro reaůizaci Čtenářských dílen ve výuce;
- 2.4 - Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu);
- 2.3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických úředmětů v zahraničí - profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

Projekt realizujeme od 1. července do 31. prosince 2015.


 
 
 2.1 Čtenářská dílna ve 3.B, článek 2.3 Shadowing učitelů NJ v Linci, článek
 
 

Google+ Post

 Stínování (shadowin) - Coldfall Primery School v Londýně Výjezd žáků za jazykovými dovednostmi do Londýna
 
 
 Čtenářské dílny v 5.A 

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí
Linec - říjen 2015, 
Slovensko - listopad 2015, 
Londýn - listopad 2015, 
Londýn prosinec - 2015

Výjezd žáků 8. ročníku do Velké Británie - propozice zájezdu, popis naší cesty i s odkazy do fotogalerií

Erasmus+ - Moudře jíst - Eat Wise

přidáno: 13. 9. 2015 23:47, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 16. 10. 2017 0:22 ]


  
    V letošním školním roce - 2015-2016 - zahájila naše škola mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+. Projektu se účastníme spolu s dalšími pěti zahraničními školami, a to z Řecka, Španělska, Rumunska, Bulharska a Turecka. Všichni jsme se shodli na společném tématu, kterým je zdravé jídlo a vše, co s tím souvisí - zdravé stravování, vyvážená dieta, udržitelnost potravin, nakupování potravin, fair trade, analýza etiket na potravinách, redukce odpadu z potravin. Hlavními tvůrci aktivit v projektu budou v letošním školním roce šesté ročníky, kteří v rámci zadaných úkolů zapojí co největší počet žáků celé školy. 


    Hlavními cíli projektu jsou:
 • umožnit žákům uvědomění si, co znamená zdravý a udržitelný jídelníček
 • naučit žáky analyzovat potravinové etikety a umět si správně podle informací zvolit nakupované jídlo
 • dovést žáky k návrhům změn v jejich dietních a stravovacích návycích ve prospěch jejich zdraví
 • pomoci žákům zlepšit jejich dovednosti
 • zapojit školní komunitu a místní instituce při plnění úkolů stanovených projektem
 • umožnit žákům práci na projektu vztahujícímu se k jejich reálnému životu
 • zprostředkovat žákům možnost spolupráce s jinými evropskými žáky
 • sledovat a vyhodnocovat různé učební postupy vedoucí k efektivnějšímu procesu učení
    Hlavní aktivity projektu jsou:
 • seznámit školu, rodiče, veřejnost s projektem
 • pracovat na zadaných úkolech, sdílet výsledky pomocí webových stránek
 • prezentovat naši školu a město partnerům
 • vytvořit maskota projektu
 • diagnostikovat stravovací návyky mezi žáky, rodinami, učiteli
 • provést výzkum na téma zdravé stravování
 • uspořádat kampaň o zdravé snídani a uskutečnit Den zdravé snídaně
 • založit a pečovat o zeleninovou zahradu
 • srovnat stravu našich prarodičů a dnešních dětí
 • navštívit zařízení na produkci potravin
 • zmapovat politiku udržitelnosti v místní samosprávě
 • zmapovat třídění potravinového odpadu a navrhnout možnosti jeho redukce
 • zajistit pro žáky mobility, tj. přímé setkání a sdílení s ostatními partnery
 • diskuze o metodách efektivního učení, výměna zkušeností
    Aktivity jsou podrobně rozpracovány do půlročních plánů. Jejich podrobný přehled můžete nalézt v tabulce, kterou brzy zveřejníme. Všechny úkoly a data jsou pro nás závazná a postupné výstupy budeme také uveřejňovat na těchto stránkách.

    Tabulka aktivit v 1. pololetí 2015-2016                     Projektová WIKI         Cesta k modernizaci výuky angličtiny - Pilgrims 2015
    Tabulka aktivit ve 2. pololetí 2015-2016                     


Za tým Erasmus+ v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor Romana Němečková

    Vítěz mezi vítězi - článek z 22. října 2015

    Výsledky rodičovské ankety - 6. listopadu 2015


    Článek o zdravé snídani - 27. ledna 2016    Postřehy z řad organizátorů - šesťáků    V rámci přípravy prezentace průběhu projektu Moudře jíst v naší škole připravili žáci 8. ročníku upoutávky na téma „Co nás spojuje?“ Můžete se podívat na jejich práci. Skupiny si připravili upoutávky i v anglickém jazyce. Článek v Aktualitách na webu školy.
 
    


    Cesta produktu - nástěnky projektu

    Jídlo dnes a dříve - článek a prezentace žáků 8. ročníku        Beseda s rybářem         Prezentace partnerských zemí 

    Medová snídaně - 9. 11. 2016    Erasmus+ tentokrát v naší škole - 27. 11. - 1. 12. 2016     Třídím, třídíš, třídíme - 10. 2. 2017

    Třiďte odpad, má to smysl - 8. 3. 2017


    ERASMUS+ Moudře jíst ve finále - konec školního roku 2016-2017        Zpracované DESATERO z projektu.
    Edison

přidáno: 9. 9. 2015 13:22, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ aktualizováno 25. 9. 2015 5:46 ]

    Zahraniční studenti zprostředkují svou domácí kulturu pomocí angličtiny. My jsme jejich hostitelé. 

    Článek na stránkách školy z 9. září 2015
    Článek z 21. září 2015
    Článek z 25. září 2015


První pomoc prožitkem

přidáno: 18. 3. 2015 14:59, autor: Bohuslav Hora   [ Aktualizováno 18. 3. 2015 15:04 uživatelem Bohuslav Hora ]

Zapisujeme
    
První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ (reg. č. CZ.1.07/1.3.40/02­.0022), do něhož jsme byli zapojeni, byl ukončen ke 31. 12. 2014. Část sboru naší školy se tohoto projektu účastnila a vyhodnotila ho jako jeden z nejlépe připravených programů, který v poslední době absolvovala.
    Všechny materiály z projektu je možné najít v tomto odkazu.


1-10 of 29