Projekty‎ > ‎

Erasmus+ - Moudře jíst - Eat Wise

přidáno: 13. 9. 2015 23:47, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 16. 10. 2017 0:22 uživatelem Pavel Grenar ]

  
    V letošním školním roce - 2015-2016 - zahájila naše škola mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+. Projektu se účastníme spolu s dalšími pěti zahraničními školami, a to z Řecka, Španělska, Rumunska, Bulharska a Turecka. Všichni jsme se shodli na společném tématu, kterým je zdravé jídlo a vše, co s tím souvisí - zdravé stravování, vyvážená dieta, udržitelnost potravin, nakupování potravin, fair trade, analýza etiket na potravinách, redukce odpadu z potravin. Hlavními tvůrci aktivit v projektu budou v letošním školním roce šesté ročníky, kteří v rámci zadaných úkolů zapojí co největší počet žáků celé školy. 


    Hlavními cíli projektu jsou:
 • umožnit žákům uvědomění si, co znamená zdravý a udržitelný jídelníček
 • naučit žáky analyzovat potravinové etikety a umět si správně podle informací zvolit nakupované jídlo
 • dovést žáky k návrhům změn v jejich dietních a stravovacích návycích ve prospěch jejich zdraví
 • pomoci žákům zlepšit jejich dovednosti
 • zapojit školní komunitu a místní instituce při plnění úkolů stanovených projektem
 • umožnit žákům práci na projektu vztahujícímu se k jejich reálnému životu
 • zprostředkovat žákům možnost spolupráce s jinými evropskými žáky
 • sledovat a vyhodnocovat různé učební postupy vedoucí k efektivnějšímu procesu učení
    Hlavní aktivity projektu jsou:
 • seznámit školu, rodiče, veřejnost s projektem
 • pracovat na zadaných úkolech, sdílet výsledky pomocí webových stránek
 • prezentovat naši školu a město partnerům
 • vytvořit maskota projektu
 • diagnostikovat stravovací návyky mezi žáky, rodinami, učiteli
 • provést výzkum na téma zdravé stravování
 • uspořádat kampaň o zdravé snídani a uskutečnit Den zdravé snídaně
 • založit a pečovat o zeleninovou zahradu
 • srovnat stravu našich prarodičů a dnešních dětí
 • navštívit zařízení na produkci potravin
 • zmapovat politiku udržitelnosti v místní samosprávě
 • zmapovat třídění potravinového odpadu a navrhnout možnosti jeho redukce
 • zajistit pro žáky mobility, tj. přímé setkání a sdílení s ostatními partnery
 • diskuze o metodách efektivního učení, výměna zkušeností
    Aktivity jsou podrobně rozpracovány do půlročních plánů. Jejich podrobný přehled můžete nalézt v tabulce, kterou brzy zveřejníme. Všechny úkoly a data jsou pro nás závazná a postupné výstupy budeme také uveřejňovat na těchto stránkách.

    Tabulka aktivit v 1. pololetí 2015-2016                     Projektová WIKI         Cesta k modernizaci výuky angličtiny - Pilgrims 2015
    Tabulka aktivit ve 2. pololetí 2015-2016                     


Za tým Erasmus+ v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor Romana Němečková

    Vítěz mezi vítězi - článek z 22. října 2015

    Výsledky rodičovské ankety - 6. listopadu 2015


    Článek o zdravé snídani - 27. ledna 2016    Postřehy z řad organizátorů - šesťáků    V rámci přípravy prezentace průběhu projektu Moudře jíst v naší škole připravili žáci 8. ročníku upoutávky na téma „Co nás spojuje?“ Můžete se podívat na jejich práci. Skupiny si připravili upoutávky i v anglickém jazyce. Článek v Aktualitách na webu školy.
 
    


    Cesta produktu - nástěnky projektu

    Jídlo dnes a dříve - článek a prezentace žáků 8. ročníku        Beseda s rybářem         Prezentace partnerských zemí 

    Medová snídaně - 9. 11. 2016    Erasmus+ tentokrát v naší škole - 27. 11. - 1. 12. 2016     Třídím, třídíš, třídíme - 10. 2. 2017

    Třiďte odpad, má to smysl - 8. 3. 2017


    ERASMUS+ Moudře jíst ve finále - konec školního roku 2016-2017        Zpracované DESATERO z projektu.
    Comments