Projekty‎ > ‎

Etická výchova jako prostředek respektování odlišnosti

přidáno: 2. 11. 2016 1:18, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 18. 12. 2016 11:54 uživatelem Pavel Grenar ]
    V květnu 2016 jsme získali prostředky z projektu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016. Rozvojový program vypsalo v lednu 2016 MŠMT ČR. 

    Sepsaná žádost byla vyhodnocena jako nejlepší v ČR. Obsahem této žádosti bylo také vzdělávání pedagogického sboru v Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor. Ve škole se etická výchova již vyučuje, od září 2016 v celé škole. Protože pro kolegy na 2. stupni je tento předmět nový, měli zájem o další odborné vzdělávání v této oblasti. Zároveň s tím jsme upravovali osnovy etické výchovy. Podle nich jsme v září 2016 zahájili výuku od 7. do 9. ročníku.
    Součástí vzdělávání byl jeden odpolední workshop s lektorem etické výchovy PhDr. F. Rozumem - zde jsme konzultovali naše zkušenosti z výukou etické výchovy na 1. stupni, upravovali osoovy pro 2. stupeň, získávali jsme další odborné informace a inspiraci pro výuku.
    Na červen 2016 byl naplánován společný výjezd pedagogického sboru, kde proběhly 4 workshopy s lektory přímo z praxe. Vyzkoušeli jsme si další aktivity, které lze využívat v předmětu etická výchova, pocvičili se v reflexi. Cenným přínosem tohoto výjezdu bylo to, že kolegové se zkušeností z výuky etické výchovy připravili ukázky realizovaných hodin,  lektor společně s ostatními kolegy poskytli zpětnou vazbu k těmto aktivitám.
    Nedílnou součástí našeho vzdělávání se stala také odborná literatura, o kterou jsem obohatili naší učitelskou knihovnu. Jedná se jak o odborné knihy o etické výchově a psychologii, tak i podpůrné materiály do hodin etické výchovy, např. různé knihy příběhů.
    Do projektu jsme zařadili přípravu a realizaci projektu EDISON organizovaný společností AIESEC, kdy studenti z různých kouktů světa přijíždí do školy a seznamují naše žáky s kulturou a životem v jejich domovských zemích. Komunikačním jazykem je v tomto projektu angličtina. Žáci školy v následné zpětné vazbě vyhodnotili tuto část projektu jako velmi přínosnou ať už pro praktické použití vyučované angličtiny, nebo seznamování se s jinými zeměmi světa a lidmi, kteří v těchto pro nás exotických kulturách žijí. Setkali se ale i s našimi slovanskými přáteli - jednou z lektorek byla Anastázie z Ukrajiny. Zjistili, jak odlišný může být život v zemích o pár stovek kilometrů vzdálených od České republiky.

    Edison 2016     Vánoční jarmark 2016     Mohamed     Beseda s Tomášem Slavatou     ŠVP etické výchovy na 2. st. - osnovy, charakteristikaVýchodicka projektu - duben 2016

    Tento projekt je spolufinancován z prostředků rozvojového programu MŠMT Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v r. 2016. Číslo rozhodnutí MŠMT-6895-3/2016-3 ze dne 28.4.2016.
    Cílem předloženého projektu je zvedení etické výchovy jako samostatného předmětu do výuky ve všech ročnících naší školy od 1. září 2016.
    Budou k tomu využity diponibilní hodiny. Pro zajištění kvality výuky všichni třídní učitelé i ostatní pedagogové absolvují vzdělávání v rozsahu 20 hodin v akreditovaném kurzu etické výchovy a někteří rozšíří své schopnosti v dalším 40 hodinovém vzdělávání. O tento kurz mají zájem 4 pedagogové. Součástí projektu je také spolupráce se studentskou organizací AISEC - realizace projektu Edisom v naší škole. Jedná se o návštěvu zahraničních studentů, kteří komunikují v angličtině a kteří v průběhu jednoho týdne seznámí naše žáky s životem a zvyky ve svých zemích a budou společně s nimi pracovat v různých dílnách a trávit spolu čas, který jim umožní více se poznat a pochopit.
    Všechny tyto aktivity mají za cíl přispět k rozvoji mravní stránky osobnosti žáků, k vytváření vědomí jejich vlastní hodnoty a hodnoty druhého člověka. Cílem je také změna postojů u učitelů školy, kteří budou chápat rozvoj osobnosti a podporu prosociálního chování jako nedílnou a důležitou součást vzdělávání.

Za vedení projektu Bohuslav Hora
Comments