Projekty‎ > ‎

Kreativ CKP

přidáno: 15. 5. 2018 10:54, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 29. 1. 2019 14:20 uživatelem Pavel Grenar ]


Pohyb skutečný a fiktivní, klam a animace
Společně jsme zkoušeli postupy tvorby animace program Windows Movie Maker x aplikaci Stop Motion.
  Pohyb skutečný a fiktivní, klam a animace / Dvoulistá promítačka (listopad 2018)

Geometrie ve výtvarném umění (leden 2019)(prosinec 2018)

Pohyb skutečný a fiktivní, klam a animace / Thaumatrop (31. října 2018)
Setkání nad problematikou pohybu skutečného a fiktivního, klamu a animace jsme zahájily ohledáváním možností staré optické hříčky thaumatropu. Rychlé otáčení kolaté kartičky umžňuje vidět obě strany v jeden okamžik. Tento princip je možné využívat k výtvarným hrám.Jako výzvu k dalším objevům jej můžete použít v dalších hodinách i vy.
Návod na thaumatrop si tu můžete půjčit.
Světlo v hodinách výtvarné výchovy
Zářijové setkání CKP bylo věnováno světlu jako výtvarnému prvku. K diskusi a byly připraveny úlohy a ukázky z oblasti designu, architektury, zachycování objemu, vyjádření subjektivního vnímání, fyzikálního působení světla, fotografie a stínohry pro žáky základní školy.

 
Setkání CKP bylo věnováno liniím - základnímu prvku výtvarného jazyka.
Byly představeny kanonickém úlohy, jejichž řešení poznávání línií spouští. Představily jsme si některé úlohy,
které k vedou: 
- k objevování různorodých možností linií 
- k porozumění symbolického významu linií- k uvědomování různorodého působení ve vztahu
- k postihování vztahu více prvků


logo
1. setkání kolegiální podpory se uskuteční ve školním klubu 16. května 2018 od 12 hodin. 
Čeká nás společné přemýšlení na otázkou: Jaké  dovednosti můžeme žákům dát, aby je mohli využívat
v samostatné tvůrčí činnosti a vyjadřování? 
Informace o projektu
Eva Volfová
Kristýna Palacká
ą
Pavel Grenar,
15. 5. 2018 11:20
ą
Pavel Grenar,
27. 8. 2018 23:20
Comments