Projekty‎ > ‎

Rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda

přidáno: 18. 12. 2017 10:50, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor   [ Aktualizováno 18. 12. 2017 10:50 uživatelem Pavel Grenar ]
    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665
    Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center. Projekt je zaměřen na inovace v oborových didaktikách biologie, fyziky, geografie a chemie, konkrétně identifikaci a řešení problematických míst kurikula (v učivu ročníků, kdy se žáci na základních školách s danými obory poprvé setkávají a v ročnících návazných).
    Projekt pracuje jak v rovině ontodidaktické, zaměřené na kurikula zapojených oborů a jejich problematické části, tak rovině psychodidaktické. Psychodidaktická rovina je zaměřena na vhodné způsoby (motivace, metody vyučování, organizační formy a strategie učení) pro výuku vytipovaných problematických míst kurikula.
    Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření, a to jak na poli formálního (základní školy), tak i na poli neformálního vzdělávání (science centra). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.
    Naše škola je zapojena za předmět fyzika.

Vladimír Vochozka
K:\Anička\ESF_OP VVV\Materiály k chodu projektu\Plakáty_2017\A5n.png
Comments