Škola

Vize školy
„Škola je místo, kde se žáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují, důvěřují si a otevřeně komunikují.
Učitelé využívají efektivní metody, které podporují vnitřní motivaci, umožňují každému žákovi rozvíjet se podle svých možností a schopností a zažít úspěch. 
V procesu učení vytvářejí učitelé podmínky umožnující komplexní pohled na témata. Žáci se učí spolupracovat mezi sebou a učiteli a převzít spoluzodpovědnost za učení.“
Vytvořeno pedagogickým sborem v lednu 2014 v rámci projektu Školy v pohybu.

Adresa a základní údaje:

Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor                                               
ČSLA 65                                                                                                   
391 11 Planá nad Lužnicí 

číslo účtu školy: 0701504359/0800


Profil školy na sociální síti Google+ - zde najdete všechny sdílené fotogalerie
Telefony:                                                                            
 kontakt  tel. číslo poznámka
 kancelář
381 201 942
605 104 305
budete přepojeni na další pracoviště ve škole
Lenka Blažková, sekretářka školy
 ředitelka
603 146 486
381 201 944
Mgr. Hana Vellánová
 zástupce ředitelky 
728019177
604 911 721 
381 201 941
Mgr. Bohuslav Hora
 zástupkyně pro 1.     stupeň739 247 916
381 201 946
Mgr. Monika Matejová
 1. stupeň - sborovna
734 797 491
381 201 946
telefon do sborovny 1. stupně
 školní psycholožka 608822968PhDr. Marta Franclová, PhD.
 2. stupeň - sborovna381 201 943telefon do sborovny 2. stupně
 kabinet fyziky381 201 947telefon do kabinetu fyziky
 školní družina 1381 201 948M. Žáčková, mobilní telefon 730 541 108
 školní družina 2381 201 949A. Chalupská
 školní družina 3381 201 930S. Panovská
 školní družina 4381 201 930 P. Holkup
 školní družina 5 H. Pavlišová

e-mail, elektronická podatelna skola@zsplana.cz, úřední hodiny podatelny
Podatelna přijímá dokumenty v papírové i elektronické podobě.
datová schránka
(ID datové schránky)
ifdmq6q
IČO00582727
IZO000582727
RED IZO600064590

Vedení školy:
Ředitelka školy Mgr. Hana Vellánovávellanova@zsplana.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Bohuslav Hora
 
hora@zsplana.cz 

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň Mgr. Monika Matejovámatejova@zsplana.cz
Výchovný poradce Mgr. Hana Vellánovávellanova@zsplana.cz
Školní psycholožka PhDr. Marta Franclová, PhD.franclova@zsplana.cz
Vedoucí vychovatelka ŠD Martina Žáčkovázackova@zsplana.cz, mob. telefon: 730 541 108
Sekretářka Lenka Blažkoválenkablazkova@zsplana.cz

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelnyLucie Davidová, Dis.
telefon734 680 409, 381 201 932
e-mailobedy@zsplana.cz
telefon šk. kuchyně381 201 936

    Pro přihlášení, přeobjednání a odhlášení obědů a svačin používejte www.strava.cz, box před jídelnou a telefon. Tyto akce od 1. 10. 2011 nepřijímáme e-mailem.

Zákostelní 720
391 11  Planá nad Lužnicí 

Školská rada při Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor:


Spolek přátel Základní školy Planá nad Lužnicí
Cambridžské zkoušky                      Pilotní škola kin-ballu                                                       

kin-ball

www.kraj-jihocesky.czZájmová činnost v naší škole byla spolufinancována ze zdrojů
Jihočeského kraje v rámci projektu „Ve škole po škole“.

EFFeCT
informace o škole v QR kódu
QR kód - údaje o škole
             
 
                      

Nejnovější zprávy

 • Bambule     Zakončili jsme kroužek šikovné ruce bambulkami. Za kroužek vychovatel Pavel Holkup.
  Přidáno v 25. 6. 2017 13:17, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Chvíle s římskými památkami     Je to tu, konec školního roku 2016-2017. V šesťáckém dějepisu končíme dějinami starověkého Říma. Nejdříve lepíme základ všech římských památek - valený oblouk, zkoušíme jeho papírovou pevnost. Letos to máme ...
  Přidáno v 25. 6. 2017 13:05, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Týden s rodilým mluvčím     V listopadu 2017 mají žáci možnost účastnit se jazykového kurzu angličtiny s rodilým mluvčím přímo na naší škole. Prostřednictvím školy nabízíme žákům pětidenní intenzivní kurz anglického jazyka zajištěný společností Engish ...
  Přidáno v 25. 6. 2017 10:25, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Exkurze - Ochrana fauny ČR o.p.s.     Dne 23. 6. 2017 vyjela 5.B do areálu Ochrana fauny ČR o.p.s., který se nachází v Hrachově u Sedlčan. Byla to odměna Města Planá nad Lužnicí za ...
  Přidáno v 23. 6. 2017 11:49, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Výprava 2.C do Krkonoš     V úterý 20. června 2017 se 2. C vydala na exkurzi do Krkonoš. Cílem cesty bylo zdolání vrcholu nejvyšší hory České republiky a obhlídka biotopu hor. Téměř všichni jeli poprvé ...
  Přidáno v 21. 6. 2017 14:33, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Školní akademie 2017     Žáci 9. ročníku ve spolupráci se všemi žáky a učiteli Základní školy Planá nad Lužnicí Vás zvou na závěrečnou školní akademii. Podrobnosti o konání v tomto plakátu.
  Přidáno v 21. 6. 2017 13:04, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Výlet na Kozí hrádek     Dnes 21. června 2017 se v odpoledních hodinách vydala 2. A na společný výlet s rodiči na Kozí hrádek. Cesta lesem byla příjemná, pilní sběrači se občerstvili i lesními jahodami ...
  Přidáno v 21. 6. 2017 12:51, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníků     20. a 21. června 2017 se konaly obhajoby závěrečných prací. Deváťáci si témata vybírali sami podle svých zájmů, své závěrečné práce odevzdali 19. května 2017 a nyní měli připravené prezentace ...
  Přidáno v 21. 6. 2017 12:38, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Pozdrav od Mohameda     Náš adoptivní Mohamed dokončil střední školu a chce dále pokračovat ve studiu. Zatímco se uchází o další příležitost zvýšit si vzdělání, poslal nám dopis, který přeložili žáci 8. ročníku. Všichni ...
  Přidáno v 21. 6. 2017 11:56, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
Zobrazení příspěvků 1 - 9 z 1092 Zobrazit více »

ČSLA 65, 391 11 Planá nad LužnicíVideo YouTube
Aktualizace: 21. 6.  2017
Správa webových stránek školy: Bohuslav Hora