Veřejnost‎ > ‎

Mohamed

Nairobi

    Na jaře v roce 2006 jsme jako škola adoptovali keňského chlapce Mohameda Ingasiu. Ročně mu přispíváme především na vzdělávání částkou 7 200, – Kč. Prostředky získáváme na Vánočním jarmarku, jehož 3. ročník jste mohli s námi absolvovat před Vánoci 2010. Připravujeme zajímavé výrobky, které si kupují zákonní zástupci našich žáků, jejich nejbližší, učitelé ze školy, přijdou i lidé z ulice, aby zjistili, cože to je za ruch ve škole.

    Mohamed 2x ročně napíše dopis, pošle své školní vysvědčení a fotografie. Máme tak možnost kontrolovat, jak prospívá on i jeho celá rodina. Na hodinách anglického jazyka žáci školy překládají dopisy napsané v angličtině. Na „starých“ webových stránkách jsme všechny tyto dopisy zveřejnili. Vy se můžete podívat v galerii na to, jak Mohamed vyrostl, objevíte i naskenované vysvědčení a jeden z dopisů. Před koncem školního roku 2010-2011 přišel další dopis, právě ho žáci přeložili, přeložili také dopis od Mohamedovy matky Azibeh a píší na hodině anglického jazyka nový do Keni.
    Stránka Centra Na rovinu s „naším“ Mohamedem Ingasiou.

    
    V říjnu 2011 jsem obdrželi další psaní z Afriky. Píše jak Mohamed, tak nejbližší Mohamedova rodina. Překlady připravili žáci 8. ročníku.

    Na jaře 2012 jsme z Afriky dostali další dva dopisy. Jeden je z období těsně po Vánocích, druhý pochází z předjaří. Můžete se s námi podělit o Mohamedovy úspěchy a jeho radost z poskytované pomoci.

    Na konci listopadu dorazilo poděkování od Mohameda z Afriky. Můžete si přečíst, co tentokrát Mohamed píše a jak se má. Určitě Vás může těšit, že děkuje všem, kteří mu pomáháte. Překlad tentokrát zajistili žáci 8. ročníku. Děkujeme.

    A máme tu psaní z přelomu léta a podzimu 2013. Mohamed nám děkuje za náš příspěvek. Přečtěte si jeho dopis. Zároveň jsem obdrželi jeho vysvědčení. Gratulujeme mu k dobrým výsledkům ve škole.

    Na konci podzimu 2013 nám Mohamed napsal znovu, k dopisu přikládá i vysvědčení. Mohamedovi patří gratulace za jeho výkony.
    V brzkém jaru dorazil dopis z Afriky od Mohameda, deváťákům chvíli trvalo přeložení, ale už můžete číst s námi.

    V červnu 2014 přišly další dopisy od Mohameda, překlad tentokrát zajistila p. učitelka R. Němečková a vy se do dopisů a vysvědčení můžete začíst právě tady. Právě začínáme připravovat další ročník Vánočního jarmarku, který proběhne 10. prosince 2014. Výtěžek jarmarku je použit na školné Mohameda Ingasii.

    Podzimní přeložený dopis byl zveřejněn 24. listopadu 2014. Nastudujte si, jak se žije v Keni před účastí na vánočním jarmarku, který se koná 10. 12. 2014 od 14.30 h. v základní škole.

    Na konci zimy dorazily další dva dopisy a překlad zajistili deváťáci pod vedením p. učitelky L. Kolací. Dopis 1, dopis 2.
    
    Dopis dorazil na konci školního roku v červnu 2015, zveřejňujeme ho po překladu 25. října 2015.
    
    Na začátku března 2016 dorazil z Afriky další dopis, překlad zajistili osmáci, a vy si můžete přečíst, jak se žije v Keni.

    A máme tu další dopis, článek a vysvědčení od Mohameda - leden 2017.

    Než Mohamed zahájí nové studium, posílá nám další pozdravy - červen 2017.

    Na začátku školního roku 2017-2018 dorazil další dopis z Afriky - přečtěte si s námi.
    
    Mohamedovo závěrečné vysvědčení - leden 2018

    Dopis od Mohameda- červen 2018 (přeložili žáci 9.ročníku).

    Dopis od Mohameda- listopad 2018 (přeložili žáci 9.ročníku).