Veřejnost‎ > ‎

Školská rada

    Školská rada Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor byla ustavena v roce 2005 na základě nového školského zákona, její funkční období je 3 roky. V květnu2017 došlo k výměně členů školské rady - viz seznam níže. Zasedá dvakrát ročně, jednání svolává její předseda a zřizovatel stanovil, že bude mít 6 členů, kteří se dělí na třetiny:

    1. třetina – zástupci rodičů: byli zvoleni

p. Lenka Kisvetrová - předsedkyně
e-mail: kisvetrova.lenka@seznam.cz

p. Ladislava Kášková
e-mail: kaskova@copsu.cz

    2. třetina – zástupci zřizovatele – Město Planá nad Lužnicí: byli jmenováni

starosta p. ing. Jiří Šimánek
e-mail: simanek@plananl.cz

p. Ing. Stanislav Vyhnal (zástupce předsedy) - zřizovatel oznámil tuto změnu v polovině prosince 2014
e-mail: vyhnal.stanislav@seznam.cz 

    3. třetina – zástupci školy: byli zvoleni

p. Mgr. Lenka Kolací
e-mail: kolaci@zsplana.cz

p. Mgr. Martin Koukal - místopředseda
email: koukal@zsplana.cz


    Školská rada byla zvolena podle volebního řádu a zasedá v souladu s jednacím řádem.

Ředitel školy nemůže být členem rady, může být přizván jako host, týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zároveň zákonnými zástupci nebo pedagogy jako jejich zástupce v radě. Další podrobnosti o školské radě je možno najít v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167 a 168.

Zápisy z jednání školské rady

 rok jednání jednání jednání jednání
 2006 říjen   
 2007duben červen říjen prosinec
 2008červen říjen   
 2009leden dubenlistopad  
 2010červen listopad   
 2011květen listopad   
 2012 květen květen říjen 
 2013 červen říjen  
 2014 červen listopad  
 2015 červen říjen  
 2016 červenzáří   
 2017 únor květen srpen říjen
 2018 duben září listopad 

Volby do školské rady – 2014

Volby do sekce pedagogické a příprava voleb do sekce rodičovské – zápis     Volební protokol

Volby do školské rady - 2017

Zápis z voleb do pedagogické a rodičovské sekce školské rady - zápis