Veřejnost‎ > ‎

Školská rada

Zápisy z jednání školské rady

Volby do školské rady - zápisy    

Školská rada Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor byla ustavena v roce 2005 na základě nového školského zákona, její funkční období je 3 roky. V květnu2017 došlo k výměně členů školské rady - viz seznam níže. Zasedá dvakrát ročně, jednání svolává její předseda a zřizovatel stanovil, že bude mít 6 členů, kteří se dělí na třetiny:

    1. třetina – zástupci rodičů: byli zvoleni

p. Lenka Kisvetrová - předsedkyně
e-mail: kisvetrova.lenka@seznam.cz

p. Ladislava Kášková
e-mail: kaskova@copsu.cz

    2. třetina – zástupci zřizovatele – Město Planá nad Lužnicí: byli jmenováni

starosta p. ing. Jiří Šimánek
e-mail: simanek@plananl.cz

p. Ing. Stanislav Vyhnal (zástupce předsedy) - zřizovatel oznámil tuto změnu v polovině prosince 2014
e-mail: vyhnal.stanislav@seznam.cz 

    3. třetina – zástupci školy: byli zvoleni

p. Mgr. Lenka Kolací
e-mail: kolaci@zsplana.cz

p. Mgr. Martin Koukal - místopředseda
email: koukal@zsplana.cz


    Školská rada byla zvolena podle volebního řádu a zasedá v souladu s jednacím řádem.

Ředitel školy nemůže být členem rady, může být přizván jako host, týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zároveň zákonnými zástupci nebo pedagogy jako jejich zástupce v radě. Další podrobnosti o školské radě je možno najít v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167 a 168.