Veřejnost‎ > ‎

Učební plán

Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání „Škola na správném břehu“. Tento dokument je k nahlédnutí na požádání v ředitelně školy.