Škola‎ > ‎

Učební plán

Počet vyučovacích hodin za týden u jednotlivých předmětů ve školním roce 2017–2018


    Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání „Škola na správném břehu“. Tento dokument je k nahlédnutí na požádání v ředitelně školy, najdete ho také v rodičovském koutku u šaten, nahlížet můžete také na našich webových stránkách.
    Na horní listě najdete odkaz ŠVP, kde se můžete do tohoto dokumentu začíst.


    Součet hodin za týden v průběhu 1. – 5. r. musí být 118 hodin, součet hodin za týden v průběhu 2. stupně musí odpovídat hodnotě 122 hodin. Počet hodin v dopoledním bloku na 1. stupni může dosáhnout maxima 6 hodin, počet hodin v tomtéž bloku na 2. stupni může dosáhnout maxima 6 hodin.

Nabídka volitelných předmětů pro 4. – 5. ročník ve šk. roce 2017 – 2018

    strategické hry 
    sportovní aktivity - dvě skupiny
    výtvarná dílna - dvě skupiny
    florbal - dvě skupiny

Nabídka volitelných předmětů pro 7. – 9. ročník ve šk. roce 2017 – 2018

      konverzce z angličtiny                                                        
      domácnost - dvě skupiny                              
      florbal - dvě skupiny                                                                        
      cvičení z matematiky
      sportovní aktivity - dvě skupiny
      míčové hry
      užité umění - dvě skupiny
      fyzikální experimenty
      3D modelování a tisk      

Kroužky jsou nabízeny od října příslušného školního roku
    Seznam najdete v záložce Zájmové útvary.

    Většinu výběrových aktivit na 2. stupni žáci realizovali ve volitelných předmětech.