Veřejnost‎ > ‎

Učební plán

Ve všech ročnících vyučujeme podle školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání „Škola na správném břehu“. Tento dokument je k nahlédnutí na požádání v ředitelně školy, najdete ho také v rodičovském koutku u šaten, nahlížet můžete také na našich webových stránkách.


Součet hodin za týden v průběhu 1. – 5. r. musí být 118 hodin, součet hodin za týden v průběhu 2. stupně musí odpovídat hodnotě 122 hodin. Počet hodin v dopoledním bloku může dosáhnout maxima 6 hodin.

Nabídka volitelných předmětů pro 4. – 5. ročník ve šk. roce 2018 – 2019

    strategické hry 
    sportovní aktivity
    výtvarná dílna
    florbal

Nabídka volitelných předmětů pro 7. – 9. ročník ve šk. roce 2018 – 2098

      konverzce z angličtiny                                                        
      domácnost                             
      florbal                                                                        
      cvičení z matematiky
      sportovní aktivity 
           

Kroužky jsou nabízeny od října příslušného školního roku

    Seznam najdete v záložce Zájmové útvary.

    Většinu výběrových aktivit na 2. stupni žáci realizovali ve volitelných předmětech.