Škola‎ > ‎

Výroční zprávy

    Zveřejňujeme Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016-2017. Výroční zprávu předkládá ředitel školy v termínu do 15. 10. za uplynulý školní rok členům školské rady. 
    Výroční zpráva za uplynulý školní rok je od schválení školskou radou k dispozici v rodičovském koutku u žákovského vchodu do školy a v elektronické podobě  v odkazu.

    Podle zákona uveřejňujeme také Zprávu o informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou je organizace povinna vydat za uplynulý rok k 1. březnu následujícího roku.

    Výroční zprávy z předcházejících let najdete v tomto odkazu.
Comments