Veřejnost‎ > ‎

Výroční zprávy

    Výroční zpráva za rok 2017/2018Výroční zprávu předkládá ředitel školy v termínu do 15. 10. za uplynulý školní rok členům školské rady. 


    Podle zákona uveřejňujeme také Zprávu o informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou je organizace povinna vydat za uplynulý rok k 1. březnu následujícího roku.