Veřejnost‎ > ‎

Závěrečné práce

Závěrečné práce – informace a pokyny


Závěrečná práce je povinnou součástí školního vzdělávacího programu pro žáky 9. ročníku. Jedná se o obsáhlejší práci, kterou žáci zpracovávají na jimi zvolené téma. Závěrečná práce má nejčastěji písemnou podobu, tato forma však může být doplněna i o praktickou část.

Proto, aby byla zaručena formální správnost celé práce, si žák volí kromě tématu také vedoucího (garanta, konzultanta) práce a oponenta.

Vedoucími práce a oponenty jsou učitelé školy, méně často si žáci volí odborné konzultanty z řad sportovních trenérů či vedoucích zájmových kroužků.


Vzhledem k tomu, že žáci podobně rozsáhlou práci píší poprvé, je postup činností rozdělen do několika termínů, které jsou pro žáky závazné:


1. Volba tématu, vedoucího a oponenta práce, prvotní pohovor    1.10 - 11.10.

2. Konzultace od 14.10. - 28.2. (konzultace by měly probíhat průběžně v tomto období)

3. Odevzdání práce do 13.3.


Po odevzdání dokončené práce garant práci vytiskne a předá k posouzení oponentovi. Ten podle svého uvážení práci okomentuje a přidá k ní doplňující otázky.

Na tyto otázky žák odpoví při obhajobě závěrečné práce na přelomu května a června. Termín bude upřesněn. Obhajoba závěrečné práce je veřejná a probíhá ve školním klubu za účasti žáka, jeho garanta, oponenta, třídního učitele a vedení školy.


Dokumenty k závěrečným pracím:

ĉ
Pavel Grenar,
1. 10. 2012 9:15