Veřejnost‎ > ‎

Závěrečné práce

Závěrečné práce – informace a pokyny


Závěrečná práce je povinnou součástí školního vzdělávacího programu pro žáky 9. ročníku. Jedná se o obsáhlejší práci, kterou žáci zpracovávají na jimi zvolené téma. Závěrečná práce má nejčastěji písemnou podobu, tato forma však může být doplněna i o praktickou část.

Proto, aby byla zaručena formální správnost celé práce, si žák volí kromě tématu také vedoucího (garanta, konzultanta) práce a oponenta.

Vedoucími práce a oponenty jsou učitelé školy, méně často si žáci volí odborné konzultanty z řad sportovních trenérů či vedoucích zájmových kroužků.


Vzhledem k tomu, že žáci podobně rozsáhlou práci píší poprvé, je postup činností rozdělen do několika termínů, které jsou pro žáky závazné:


1. termín – do 21. 9.  - volba tématu, vedoucího a oponenta, prvotní pohovor

2. termín – do 26. 10. - konzultace s vedoucím práce

3. termín – do 7. 1. - konzultace s vedoucím práce

4. termín – do 28. 2. - odevzdání hotové práce vedoucímu


Mimo tyto termíny žák samozřejmě se svým vedoucím může konzultovat dílčí části. Výše zmíněné termíny představují minimální možný počet konzultací žák – garant.  Po odevzdání dokončené práce garant práci vytiskne a předá k posouzení oponentovi. Ten podle svého uvážení práci okomentuje a přidá k ní doplňující otázky.

Na tyto otázky žák odpoví při obhajobě závěrečné práce na přelomu května a června. Termín bude ještě upřesněn. Obhajoba závěrečné práce je veřejná a probíhá ve školním klubu za účasti žáka, jeho garanta, oponenta, třídního učitele a vedení školy.


Dokumenty k závěrečným pracím:    Zveřejňujeme tabulku se jmény učitelů, kam doplníme Vámi navržená témata. Tak zahájíme spolupráci na závěrečné práci. Tuto tabulku bychom rádi doplnili do 30. září 2017, abyste měli dost času a klid na přípravu. Po 1. říjnu 2017 Vám některé z témat můžeme navrhnout.

    Pokud nebudete něčemu rozumět, rádi Vám poradíme, povedeme Vás.

    Mohl by se Vám hodit Generátor citacíĉ
Pavel Grenar,
1. 10. 2012 9:15