Školní časopis

    V naší škole vychází školní časopis Plánské novinky. Kroužek mladých zvídavých redaktorů vedla p. učitelka Petra Kluzáková, v poté převzal roli vedoucího redakce  p. učitel Pavel Grenar a od září 2018 p. Olga Krčková. 
    Co musí umět takový „malý“ žurnalista? Třeba se to dočtete ve školním časopisu. Rozhodli jsme se časopis zveřejňovat na našem webu od září 2011. Můžete sami posoudit kvalitu příspěvků.
    Žáci, kteří tvoří časopis při zájmovém útvaru Tvorba školního časopisu vždy ve středu, chodí do různých ročníků. Skupinu tvoří žáci již od 3. ročníku, nejstarší docházejí do ročníku 8.
    Někteří z nich mají již vyhraněnou představu o tom, co by měli znát, jak se zeptat i dospělého na jeho názory a jak s ním slušnou formou nesouhlasit.

    18. června 2012 jsme získali čestné uznání za školní časopis Plánské novinky. Všem, kteří ho pomáhali a pomáhají tvořit, děkujeme. Podívejte se s námi na uznání.

    Další ocenění školního časopisu z prosinec 2012.

    Ocenění z krajské soutěže „Školní časopis roku“ - 23. 4. 2013

    Ocenění Plánských novinek za rok 2014 - 1. místo za autorskou a výtvarnou tvorbu v Jihočeském kraji


Z důvodu dlouhodobé nemoci p. učitelky Kluzákové došlo k výpadku ve vydávání časopis Plánské novinky. Vedení kroužku se ujal p. učitel P. Grenar. Od března 2012 opět vydáváme časopis.
Comments