Školní klub

    Školní klub je otevřen v ranních a odpoledních hodinách. Slouží především dojíždějícím žákům 2. st. a žákům 2. st., kteří čekají na kroužky organizované v rámci školního klubu. Přehled těchto kroužků se každý rok mění a je součástí přihlášky do klubu. Bez této přihlášky není možné do klubu docházet.
    V klubu také existují pravidla pro žáky. Pokud žák tato pravidla nedodržuje, může být z klubu vyloučen.
    Ranní klub je pro žáky otevřen od začátku září 2016. Přístup do klubu je do 7.20 h.
    Odpolední klub bude otevřen na konci září, začátkem října 2016 - zjišťujeme zájem. V odpoledním čase žáci čekají na volitelné předměty a odjezdy autobusů, zapojují se do hraní her, které jsou k zapůjčení v klubu. Odpolední klub se bude scházet v jiné části školy - žáci budou včas informováni třídními učiteli.

Video YouTube


   

    O otevření odpoledního klubu Vás budeme informovat. Ranní klub se schází v prostorách školní družiny od 1. 9. 2017 - je určen především dojíždějící žáky nezapsané do školní družiny.


Kronika školního klubu


    Přes letní prázdniny 2018 školní klub nezahálel a začal vytvářet KRONIKU školního klubu. Školní klub funguje v nových prostorách už třetím rokem. Kronika zachycuje i naše začátky od roku 2016/2017. Můžete se podívat na malou ukázku z fotografií. Pokud budete mít zájem, dveře školního klubu jsou otevřené všem zájemcům, kteří chtějí nahlédnout a prolistovat kroniku.
 
Za školní klub Iveta Staňková, vychovatelka