Školní poradenské pracoviště


Pracovníci:
Mgr. Šárka Volčková - metodik prevence
PhDr. Marta Franclová - školní psycholožka
Mgr. Libuše Kordinová - výchovná poradkyně
Mgr. Radka Přibylová - speciální pedagog
Mgr. Jana Slunečková - speciální pedagog

Comments