Spolek přátel školy

    Spolek přátel Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor vznikl v roce 2016 při Základní škole Planá nad Lužnicí jako zapsaný spolek. Účelem spolku je podpora Základní školy Planá nad Lužnicí v rozvoji inovativních aktivit. 
    V čele spolku je volený tříčlenný výbor: p. M. Kostrba, pí. R. Němečková a p. J. Zetocha.

    Můžete také požádat o přístup do sociální sítě G+, kde se v naší komunitě objevuje diskuze, zajímavé články a podněty. Přijetí do komunity řídí p. Zetocha, požádáte o přístup, Vaše členství v komunitě musí být schváleno.

    Pokud chcete oslovit členy spolku, můžete psát na mailovou adresu spolek@zsplana.cz.
    Můžete také přijít mezi nás, scházíme se v pondělí v klubu školy - stará budova.
    
    Pokud se chcete stát členy spolku, pošlete nám mail.

    Čeho jsem se již jako Spolek účastnili - diskuze a realizace výuky v přírodě, měření CO2 ve třídách, představení Spolku při programu pro předškoláky Rodina a škola.