Spolek přátel školy

    Spolek přátel Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor vznikl v roce 2016 při Základní škole Planá nad Lužnicí jako zapsaný spolek. Účelem spolku je podpora Základní školy Planá nad Lužnicí v rozvoji inovativních aktivit. 
    V čele spolku je volený tříčlenný výbor: p. M. Kostrba, pí R. Němečková a p. J. Zetocha.

    Můžete také požádat o přístup do sociální sítě G+, kde se v naší komunitě objevuje diskuze, zajímavé články a podněty. Přijetí do komunity řídí p. Zetocha, požádáte o přístup, Vaše členství v komunitě musí být schváleno.


    Pokud chcete oslovit členy spolku, můžete psát na mailovou adresu spolek@zsplana.cz.
    Můžete také přijít mezi nás, scházíme se v pondělí v klubu školy - stará budova.
    
    Pokud se chcete stát členy spolku, stáhněte si a vyplňte přihlášku, doneste ji na naše setkání.

    Čeho jsem se již jako Spolek účastnili - diskuze a realizace výuky v přírodě, měření CO2 ve třídách, představení Spolku při programu pro předškoláky Rodina a škola.

    S platností od 12.2. měníme termín schůzek, a to vždy v druhý týden v měsíci v pondělí od 17. hod.
    Termíny schůzek do konce školního roku 2017/2018 jsou:
    12.3.
    9.4.
    14.5.
    11.6.
Comments