ŠVP

ŠVP = školní vzdělávací program - 11. verze

Obsah dokumentu

„Škola na správném břehu“III. Charakteristika ŠVP

    Průřezová témata

IV. Učební plán
VII. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

  
   
   

Závěrečné práce

 

    Přehled a vysvětlení zkratek ve Školním vzdělávacím programu

    Od září 2016 vyučujeme etickou výchovu v celé škole - viz učební osnovy .

    Platné RVP ZV - s úpravami od 1. 9. 2017______________________________________________________________


    
Podřízené stránky (3): 1. stupeň 2. stupeň Volitelné předměty