ŠVP

ŠVP = školní vzdělávací program - 10. verze

Obsah dokumentu

„Škola na správném břehu“III. Charakteristika ŠVP

    Průřezová témata

IV. Učební plán
VII. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
   
   
   

VIII. Přílohy

IX. ŠVP školní družiny

Závěrečné práce


    Školská rada se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 168, odst 1 a) v 7.9.2018. 
    10. verze Školní vzdělávacího programu „Škola na správném břehu“ je zaregistrována pod č. j. ZŠ PL 173/2017.
    Podle tohoto dokumentu vyučujeme žáky všech tříd od 1. 9. 2018.

    Přehled a vysvětlení zkratek ve Školním vzdělávacím programu

    Od září 2016 vyučujeme etickou výchovu v celé škole - viz učební osnovy .

    Platné RVP ZV - s úpravami od 1. 9. 2017


Podřízené stránky (3): 1. stupeň 2. stupeň Volitelné předměty