ŠVP


VIII. Přílohy

IX. ŠVP školní družiny

Závěrečné práce


    Školská rada se vyjádřila ke školnímu vzdělávacímu programu podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 168, odst 1 a) v červnu 2016. 
    8. verze Školní vzdělávacího programu „Škola na správném břehu“ je zaregistrována pod č. j. ZŠ PL 150/2016.
    Podle tohoto dokumentu vyučujeme žáky všech tříd od 1. 9. 2016.

 

    ŠVP „Škola na správném břehu“ byl upraven z prostředků získaných v projektu „Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky“, registrační číslo CZ.1.07/1.2.06/02.0008. 
    Tento projekt ve škole realizujeme od prosince 2009. Ukončí projektu je naplánováno na červen 2012.

    Přehled a vysvětlení zkratek ve Školním vzdělávacím plánu

    Od září 2016 vyučujeme etickou výchovu v celé škole - viz učební osnovy .

    Platné RVP ZV - z úpravami od 1. 9. 2017


Podřízené stránky (3): 1. stupeň 2. stupeň Volitelné předměty
Comments