ŠVP‎ > ‎

Volitelné předměty

Zařazení průřezových témat do volitelných předmětů
Volitelné předměty na 1. stupni:
Sborový zpěv                    charakteristika    osnovy
Sportovní aktivity             charakteristika    osnovy
Strategické hry                 charakteristika    osnovy
Výtvarná dílna                  charakteristika    osnovy
Cvičení z angličtiny          charakteristika    osnovy
Programujeme s Legem   charakteristika    osnovy
Florbal                             charakteristika    osnovy


    Na 1. stupni jsou volitelné předměty realizovány ve 4. a 5. ročníku. Po přihlášení na tyto předměty jsou pevnou součástí rozvrhu, jsou povinné.Volitelné předměty na 2. stupni:
Angličtina                                    charakteristika    osnovy
Cvičení z angličtiny                     charakteristika    osnovy
Cvičení z matematiky                  charakteristika    osnovy
Domácnost                                  charakteristika    osnovy
Film a literatura                           charakteristika    osnovy
Florbal                                         charakteristika    osnovy
Informatika                                 charakteristika    osnovy
Keramika                                     charakteristika    osnovy
Konverzace v angličtině               charakteristika    osnovy
Míčové hry                                   charakteristika    osnovy
Modelářství                                  charakteristika    osnovy
Odbíjená                                      charakteristika    osnovy
Počítačová grafika                       charakteristika    osnovy
Programujeme s Legem               charakteristika    osnovy
Problémové úlohy                        charakteristika    osnovy
Sborový zpěv                               charakteristika    osnovy
Sportovní aktivity                        charakteristika    osnovy
Technické činnosti                      charakteristika    osnovy
Tvorba webových stránek            charakteristika    osnovy
Užité umění                                 charakteristika    osnovy
Zeměpisná praktika                     charakteristika    osnovy
Chemicko-biologická praktika    charakteristika    osnovy
3D modelování a tisk                  charakteristika    osnovy
Fyzikální experimenty                 charakteristika    osnovy

    Na 2. stupni jsou volitelné předměty realizovány od 7. ročníku. Po přihlášení jsou pevnou součástí rozvrhu, jsou povinné.
Podřízené stránky (1): Nepovinné předměty
Comments