Žák

Vstup do elektronického systému školy - elektronická žákovská knížka  

Přihlášení k účtu google  

Vyučování ve škole začíná v 8.00 h. Škola je pro žáky otevřena od 6.00 h. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo školní klub (žáci 2. st.), je škola přístupná od 6.00 h. do 7.20 h. Od 7.20 h. se žáci mohou shromažďovat v prostoru šaten, kde je nad nimi zajištěn dohled. Od 7.40 h. žáci odcházejí ze šaten do prostoru učeben podle platného rozvrhu.

    Škola je chráněna elektronickým systémem proti vniknutí cizích osob. Návštěvy chodí hlavním vchodem a hlásí se v kanceláři školy, případně vedení školy. Nevpouštějte cizí osoby do budov školy, chráníte tak bezpečí žáků naší školy, Vašich dětí. Děkujeme Vám za pochopení. Není přípustné používat pro jednoho žáka dva čipy.

    Vyučovací hodiny:
 hodina 1.2. 3. 4. 5. 6. 
 čas 8.00 - 8.459.00 - 9.45 9.55 - 10.40 11.00 - 11. 45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30

    Následuje-li po 5. nebo 6. vyučovací hodině odpolední vyučování, mají žáci minimálně 30 minutovou přestávku. Odpolední vyučování se odehrává v bloku bez přestávek.

 Termíny:   
  •  společné třídní schůzky v průběhu září
  •  konzultace o prospěchu a chování žáků proběhnou v listopadu a dubnu
  •  obhajoby závěrečných prací v 9. ročníku probíhají na konci května


    Další důležité kontakty
            tel.: 381 252 851, 602 181 423; 
            e-mail:poradna.tabor@pppcb.cz
Comments