Zájmové útvary

  
       Ve škole budou organizovány zájmové útvary podle nabídky v přihlášce po jejich naplnění. Zájmové útvary budou zahájeny v říjnu.
    Zájmové útvary organizované školou najdete i v „elektronické žákovské knížce“ v části rozvrh, jsou v rozvrhu Vašich dětí, nehodnotíme je, pouze Vás žádáme o omluvu případné absence - omluvenky směřujte vždy třídnímu učiteli.
     
      

    Otevřené zájmové útvary ve školním roce 2018-2019
  • florbal - p. Škrábek
  • keramika - p. Novotná
  • Skřivánek - p. Hribová a p. Koukal
  • zajímavá matematika - p. Angerová
  • gymnastika - p. Nowická
  • tvorba školního časopisu - p. Krčková
  • technický kroužek, elektrotechnika, 3D tisk - p. Kotouček
  • parkour - p. Drda
    Mimoškolní zájmové útvary (organizuje DDM Tábor, případně další subjekty):

Další zájmová činnost žáků ve škole je realizována prostřednictvím speciálně zaměřené činnosti:
 - v rámci programu školní družiny - ročně sedm specializovaných činností;
 - v rámci volitelných předmětů ve 4., 5. a 7. - 9. ročníku