Zájmové útvary


    Zájmové útvary - „kroužky“ - jsou od školního roku 2016-2017 organizovány jinak. Část zájmových útvarů organizuje v Plané nad Lužnicí DDM Tábor, část externí poskytovatelé, poslední část základní škola. 
    
       Ve škole budou organizovány zájmové útvary podle nabídky v přihlášce po jejich naplnění. 
     
                    Přihláška 1. stupeň     Přihláška 2. stupeň
    
    Zájmové útvary budou zahájeny v týdnu od 2. října 2017.
    Zájmové útvary organizované školou najdete i v „elektronické žákovské knížce“ v části rozvrh. Zájmové útvary organizované školou jsou v rozvrhu Vašich dětí, nehodnotíme je, pouze Vás žádáme o omluvu případné absence - omluvenky směřujte vždy třídnímu učiteli.
     
    Žáci 2. stupně svoje zájmové aktivity realizují v rámci volitelných předmětů, které jsou po zapsání 5. září 2017 do rozvrhu povinnou součástí jejich rozvrhu.

    Otevřené zájmové útvary ve školním roce 2017-2018
  • florbal - p. Škrábek
  • keramika - 2 skupiny - p. Novotná
  • Skřivánek - p. Hribová a p. Koukal
  • zajímavá matematika - p. Angerová
  • příprava na mezinárodní zkoušky z AJ - 2 skupiny - p. Němečková a p. Drahota
  • tvorba školního časopisu - p. Grenar
    Mimoškolní zájmové útvary (organizuje DDM Tábor, případně další subjekty):    Další zájmová činnost žáků ve škole je realizována prostřednictvím speciálně zaměřené činnosti:
 - v rámci programu školní družiny - ročně sedm specializovaných činností;
 - v rámci volitelných předmětů ve 4., 5. a 7. - 9. ročníku - letos otevíráme 20 skupin volitelných předmětů.
    
Comments