Zájmové útvary

    Zájmové útvary - „kroužky“ - jsou od školního roku 2016-2017 organizovány jinak. Část zájmových útvarů organizuje v Plané nad Lužnicí DDM Tábor, část externí poskytovatelé, poslední část základní škola. 
    
    Ve škole budou organizovány zájmové útvary podle nabídky v přihlášce po jejich naplnění. 
                    Přihláška 1. stupeň     Přihláška 2. stupeň

    Mimo přihlášku:
  • pěvecký sbor Skřivánek - p. uč. H. Hribová, p. uč. M. Koukal - organizují si nábor sami
  • pěvecký sbor Zvoneček - p. uč. P. Capáková, p. uč. P. Grenar - organizují si nábor sami
  • tvorba školního časopisu - p. uč. P. Grenar - organizuje si nábor sám
  • branně sportovní koužek - p. J. Vébr - webové stránky kroužku
    Zájmové útvary budou zahájeny v týdnu od 3. října 2016.
    Zájmové útvary organizované školou najdete i v „elektronické žákovské knížce“ v části rozvrh. Zájmové útvary organizované školou jsou v rozvrhu Vašich dětí, nehodnotíme je, pouze Vás žádáme o omluvu případné absence - omluvenky směřujte vždy třídnímu učiteli.
   
  
    Žáci 2. stupně svoje zájmové aktivity realizují v rámci volitelných předmětů, které jsou po zapsání 2. září 2016 do rozvrhu povinnou součástí jejich rozvrhu.    Mimoškolní zájmové útvary (organizuje DDM Tábor, případně další subjekty):
    
Comments