Zákonní zástupci

    Vyučování ve škole začíná v 8.00 h. Škola je pro žáky otevřena od 6.00 h. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo školní klub (žáci 2. st.), je škola přístupná od 6.00 h. do 7.20 h. Od 7.20 h. se žáci mohou shromažďovat v prostoru šaten, kde je nad nimi zajištěn dohled. Od 7.40 h. žáci odcházejí ze šaten do prostoru učeben podle platného rozvrhu.
    Škola je chráněna elektronickým systémem proti vniknutí cizích osob. Návštěvy chodí hlavním vchodem a hlásí se v kanceláři školy, případně vedení školy. Nevpouštějte cizí osoby do budov školy, chráníte tak bezpečí žáků naší školy, Vašich dětí. Děkujeme Vám za pochopení. Není přípustné používat pro jednoho žáka dva čipy.

    Vyučovací hodiny:
 hodina 1.2. 3. 4. 5. 6. 
 čas 8.00 - 8.459.00 - 9.45 9.55 - 10.40 11.00 - 11. 45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30

    Následuje-li po 5. nebo 6. vyučovací hodině odpolední vyučování, mají žáci 30 minutovou přestávku. Odpolední vyučování se odehrává v bloku bez přestávek.

    Organizace výuky ve škole odpovídá všem zákonným předpisům, vyhláškám a nařízením.

    Třídní schůzky ve školním roce 2017-2018
 • 7. září 2017 - čtvrtek, od 17.00 h., délka cca 30 minut; následuje Rodičovská kavárna - podle Vašeho zájmu - v klubu školy ve staré budově
    Dny otevřených dveří – přijďte se podívat na práci Vašich dětí:
 • 24. října 2017
 • 1. prosince 2017
 • 15. února 2018
 • 11. dubna 2018

    Konzultace o prospěchu a chování žáků ve školním roce 2017 - 2018 - ve trojicích
 • 7. - 16. listopadu 2017
 • 10. - 20. dubna 2018
 • Konzultace na vyžádání zákonného zástupce s jakýmkoliv učitelem jsou možné po předběžné dohodě s ním kdykoliv.
    Kurikulární odpoledne - ukážeme Vám, jak se v naší škole učí, zodpovíme Vám Vaše otázky týkající se výuky
 • 21. března 2018 od 17.00 h.
    Rodičovské kavárny - vždy od 17.00 h. v klubu školy
 • 7. září 2017
 • 6. listopadu 2017
 • 29. ledna 2018
 • 9. dubna 2018
    Týden výletů
 • 11. - 15. 6. 2018
    Zápis do 1. ročníku
 • 4. a 5. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 h. - dokumenty k žádosti o odklad přineste s sebou na zápis (posudek ze školního poradenského zařízení, např. pedagogicko-psychologická poradna v Táboře, a souhlasné stanovisko dětského lékaře k odkladu).
    Obhajoby závěrečných prací v 9. ročníku
 • 19. a 20. června 2018 v klubu školy
       Dokumenty potřebné pro Vás – můžete si stáhnout
    Výsledky ankety, kterou pro nás připravila Společnost pro Kvalitu školy na jaře roku 2017.
    Výsledky ankety, kterou pro nás připravila Společnost pro Kvalitu školy na jaře roku 2014.    Některé formuláře můžete najít v ostatních záložkách - odpovídají oblasti, kde se nacházejí.

    Další důležité kontakty
            tel.: 381 252 851, 602 181 423; 
            e-mail:poradna.tabor@pppcb.cz
            tel.: 381 275 383
            e-mail: zussu@volny.cz
Comments