Rodič

Milí rodiče,
    vyučování ve škole začíná v 8.00 h. Škola je pro žáky otevřena od 6.00 h. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo školní klub (žáci 2. st.), je škola přístupná od 6.00 h. do 7.20 h. Od 7.20 h. se žáci mohou shromažďovat v prostoru šaten, kde je nad nimi zajištěn dohled. Od 7.40 h. žáci odcházejí ze šaten do prostoru učeben podle platného rozvrhu.

Vyučovací hodiny:
 hodina 1.2. 3. 4. 5. 6. 
 čas 8.00 - 8.459.00 - 9.45 9.55 - 10.40 11.00 - 11. 45 11.55 - 12.40 12.45 - 13.30
 Následuje-li po 5. nebo 6. vyučovací hodině odpolední vyučování, mají žáci minimálně 30 minutovou přestávku. Odpolední vyučování se odehrává v bloku bez přestávek.

 Termíny:   
  •  společné třídní schůzky v průběhu září
  •  dny otevřených dveří  25.10. 
  •  konzultace o prospěchu a chování žáků proběhnou v listopadu a v dubnu
  •  zápis do 1. ročníku 1. - 2. 4. 2020
  •  obhajoby závěrečných prací v 9. ročníku probíhají na konci května


  • Odhláška z  nepovinného předmětu, zájmového útvaru (kroužku)
    Výsledky ankety, kterou pro nás připravila Společnost pro Kvalitu školy na jaře roku 2017.
    Výsledky ankety, kterou pro nás připravila Společnost pro Kvalitu školy na jaře roku 2014.    

Další důležité kontakty
            tel.: 381 252 851, 602 181 423; 
            e-mail:poradna.tabor@pppcb.cz