Zápis do 1. tříd

______________________________________________________

Zápis se bude konat 3. a 4. dubna 2019 od 14 do 18 hodin.
Abychom maximálně urychlili úřední záležitosti při zápisu, prosíme zákonné zástupce budoucích prvňáků o vyplnění zápisového lístku
Pokud chodí Vaše dítě do MŠ Pohádka v Plané nad Lužnicí, vyplňte zápisový lístek  u třídní učitelky v mateřské skolce. 
V případě, že Vaše dítě do této MŠ nedochází, můžete přijít i bez vyplněného zápisového lístku, nezapomeňte však s sebou vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví všechny děti, které dosáhnou k 31. 8. 2019 věku 6 let.
Dokumenty k žádosti o odklad přineste s sebou na zápis (posudek školního poradenského zařízení, např. Pedagogicko-psychologická poradny v Táboře, a souhlasné stanovisko dětského lékaře k odkladu)
Pokud se k zápisu nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit, oznamte nám to na tel. číslo 381 201 942.  Náhradní termín  se uskuteční 16.4. 2019 

Pravidla pro přijímání žáků naleznete zde.

Školní zralost
Pokud si chcete dohodnout vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně, využijte telefonní čísla 381 252 851, 602 181 423. Letos si podle novely školského zákona přineste doporučující posudek o odkladu školní docházky z poradny a od lékaře k zápisu Vašeho dítěte do 1. třídy. 

Zajímavý článek - Co musí umět při zápisu předškolák - nabízí web „Rodiče vítáni“. Určitě stojí za přečtení. Zde najdete další zajímavé články a náměty pro práci doma.