Zápis do 1. tříd

Zápis se bude konat 3. a 4. dubna 2019 od 14 do 18 hodin.
Abychom maximálně urychlili úřední záležitosti při zápisu, prosíme zákonné zástupce budoucích prvňáků o vyplnění zápisového lístku
Pokud chodí Vaše dítě do MŠ Pohádka v Plané nad Lužnicí, vyplňte zápisový lístek  u třídní učitelky v mateřské skolce. 
V případě, že Vaše dítě do této MŠ nedochází, můžete přijít i bez vyplněného zápisového lístku, nezapomeňte však s sebou vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.
K zápisu se dostaví všechny děti, které dosáhnou k 31. 8. 2019 věku 6 let.
Dokumenty k žádosti o odklad přineste s sebou na zápis (posudek školního poradenského zařízení, např. Pedagogicko-psychologická poradny v Táboře, a souhlasné stanovisko dětského lékaře k odkladu)
Pokud se k zápisu nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit, oznamte nám to na tel. číslo 381 201 942.  Náhradní termín  se uskuteční 16.4. 2019 

Školní zralost
Pokud si chcete dohodnout vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně, využijte telefonní čísla 381 252 851, 602 181 423. Letos si podle novely školského zákona přineste doporučující posudek o odkladu školní docházky z poradny a od lékaře k zápisu Vašeho dítěte do 1. třídy. 

Zajímavý článek - Co musí umět při zápisu předškolák - nabízí web „Rodiče vítáni“. Určitě stojí za přečtení. Zde najdete další zajímavé články a náměty pro práci doma. 

    
    
Comments