Zápis na školní rok 2020 - 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (odkaz na stránky MŠMT).

Zápis k povinné školní docházce do 1. tříd naší školy bude pro ty z rodičů, kteří se chtějí dostavit osobně do školy, probíhat v původně domluvených termínech - 1. a 2. dubna od 9 do 16 hod. Další termín je 16. dubna taktéž od 9 do 16 hod. V případě, že se v žádný z těchto dnů nemůžete dostavit, domluvte si jiný dubnový termín s paní sekretářkou Blažkovou na tel. 724 253545. Při zápisu bude zákonným zástupcům sděleno registrační číslo dítěte. Zákonným zástupcům, kteří zvolí způsob zápisu bez osobní účasti, bude registrační číslo zasláno na jejich emailovou adresu. Pod tímto registračním číslem budou do 7. května 2020 na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy uvedeny výsledky zápisu.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením budeme organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy: ifdmq6q

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail): skola@zsplana.cz

 3. poštou na adresu: ZŠ Planá nad Lužnicí, okres Tábor, ČSLA 65, Planá nad Lužnicí, 391 11

 4. osobním podáním po předchozí telefonické domluvě: 724 253 545, 777 064 746, 728 582 904, 773 661 782

Pokud bude podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, bude nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zákonný zástupce, který bude požadovat odklad povinné školní docházky, doručí výše uvedeným způsobem:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 2. Žádost o odklad povinné školní docházky

 3. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny

 4. Doporučení odborného lékaře (nebo klinického psychologa) či pediatrického lékaře.

Další potřebné informace k zápisu:

 1. K přihlášce je nutné doložit kopii rodného listu.

 2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 3. Zákonní zástupci, kteří odevzdali žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve své mateřské škole, již novou žádost neposílají.
 4. Pravidla pro přijímaní žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Planá nad Lužnicí. /zveřejněno 31. 3. v 20.03 hod./

 Úvodní schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do 1. tříd se bude konat v červnu 2020, pokud to situace s mimořádnými opatřeními vlády dovolí. Termín upřesníme v dostatečném předstihu.

Školní zralost

Pokud si chcete dohodnout vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně, využijte telefonní čísla 381 252 851, 602 181 423.