Závěrečné práce

    Tato stránka je věnovaná všem žákům 9. ročníku naší školy. Závěrečná práce je součástí školního vzdělávací programu.
    I v tomto školním roce žáci 9. ročníku zpracují závěrečnou práci na zajímavé téma. To si mohou navrhnout až do 1. října 2016 sami,  mohou volit i vedoucího učitele. Pokud si do 1. října 2016 sami téma nenavrhnou a nepřihlásí se k žádnému učiteli, budou téma vybírat z námi navržených. Každý z učitelů 2. stupně povede dvě až tři práce žáků 9. ročníku. 

    Uvědomujeme si, že je to pro Vás velmi obtížné, proto Vám dáváme k dispozici několik materiálů. Předně jsou to pokyny k vypracování závěrečné práce s prezentací (PowerPoint, Impress, Google prezentace, jiný způsob představení Vaší práce rodičům, učitelům a spolužákům). 
    Dole objevíte ke stažení i šablonu - oranžová šipka vpravo, do které svoji práci sepíšete. Práci odevzdáte v elektronické podobě, spolu s Vámi ji vytiskneme a svážeme do rychlovazače. Při práci bude nutné nastudovat příslušnou literaturu, může se také jednat o praktické ukázky, nahrávky, nebo práci s nějakým materiálem. Bude nutné práci s vedoucím učitelem konzultovat, povedeme Vás. Na konci nás čeká prezentace Vašich zjištění. K tomu pozveme Vaše rodiče, aby si vychutnali pocit, že jste do školy v Plané nechodili nadarmo.

    Zveřejňujeme tabulku se jmény učitelů, kam doplníme Vámi navržená témata. Tak zahájíme spolupráci na závěrečné práci. Tuto tabulku bychom rádi doplnili do 30. září 2017, abyste měli dost času a klid na přípravu. Po 1. říjnu 2017 Vám některé z témat můžeme navrhnout.

    Pokud nebudete něčemu rozumět, rádi Vám poradíme, povedeme Vás.

    Mohl by se Vám hodit Generátor citací. Generátor webových citací.ĉ
Bohuslav Hora,
1. 10. 2012 9:15
Comments