Další články

Elektronická knížka návod

Na naší škole používáme elektronickou agendu od  společnosti BAKALÁŘI. Její součástí je nejen elektronická žákovská knížka, ale také veškerá dokumentace týkající se žáků, tvorby rozvrhů i organizačních záležitostí školy. 
Ztráta přihlašovacích údajů
Pokud ztratíte své přihlašovací údaje, máte několik možností získat nové:
 • ve školní agendě je správně zadaný Váš mail => na přihlašovací stránce stačí kliknout na "Zapomenuté heslo" a vyplnit mail, přihlašovací údaje Vám přijdou obratem
 • ve školní agendě není uveden Váš mail => kontaktujte třídního učitele nebo Martina Koukala (zástupce ředitele), vygeneruje nové přihlašovací údaje 
* vygenerování nových údajů znamená automatické smazání těch původních
** pro zákonné zástupce: neposkytujte přístup do svého mailu ani přihlašovací údaje do žákovské knížky svým dětem, naším společným zájmem je vyhnout se podezřele omlouvaným hodinám a podobným problémům
 
Školní agenda rozlišuje 4 typy uživatelů:
 • zákonný zástupce
 • žák
 • další osoba dohledu nad žákem
 • učitel
Pokud máte více dětí na naší škole, máte možnost "spojit si účty" - v menu "Nástroje / Spojení účtů". 
Každý uživatel má specifické možnosti náhledu informací, tady jsou ty nejpoužívanější:
 
Zákonný zástupce má přístup:
 • ke klasifikaci - průběžné / celkové; učitel může zadat doplňující informace k tématu hodnocení; využívané zkratky
 • k absenci 
 • do KOMENS - komunikačního systému školy: podobně jako do papírové žákovské lze formou KOMENSU komunikovat např. s třídním učitelem, omlouvat absenci atd.
 • rozvrh - trvalý / aktuální: v aktuálním rozvrhu naleznete nejen suplované hodiny a vyučující, ale také aktuální témata vyučovacích hodin zapsaná do třídní knihy učitelem předmětu 
 • plán akcí - pokud se chystá nějaká třídní nebo školní akce (sportovní, kulturní, ...)
 
Žák má přístup:
 • ke klasifikaci - průběžné / celkové
 • k absenci (nemůže ji omlouvat)
 • do KOMENS - komunikačního systému školy: podobně jako do papírové žákovské lze formou KOMENSU komunikovat např. s třídním učitelem
 • rozvrh - trvalý / aktuální: v aktuálním rozvrhu naleznete nejen suplované hodiny a vyučující, ale také aktuální témata vyučovacích hodin zapsaná do třídní knihy učitelem předmětu 
 • plán akcí - pokud se chystá nějaká třídní nebo školní akce (sportovní, kulturní, ...) 
Pokud budete mít další dotazy, kontaktujte Martina Koukala - koukal@zsplana.cz.