Pro pedagogy

Informace pro pedagogy

Zápisy pracovních porad 

ÚKOLY

Bakaláři a Google dokumenty:

Revize RVP - informatika a digitální gramotnost

iPady ve vzdělávání, inspirace, Google účty

Školní knihovna