Pro pedagogy

Informace pro pedagogy

Zápisy pracovních porad 

Zápisy metodických sdružení

ÚKOLY

Podpora - ukrajinští žáci

Bakaláři a Google dokumenty:

Revize RVP - digitální kompetence

iPady ve vzdělávání, inspirace, Google účty

Umělá inteligence

Školní knihovna

 

VOS - vnitřní oznamovací systém

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937  a Zákona 171/2023 Sb. o ochraně osob, které oznamují porušení práva, zavádí naše škola Vnitřní oznamovací systém (VOS), který je určen zaměstnancům, kteří se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí.

Osobě, která měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice, a která podá v souladu se Směrnicí oznámení prostřednictvím vnitřního systému bude poskytnuta ochrana dle Směrnice. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Příslušná osoba pro přijímání oznámení dle Směrnice: Lenka Blažková.

Formulář pro oznámení zde.

Možnosti podání:

  • prostřednictvím emailu vos@zsplana.cz
  • poštou na adresu: „k rukám Lenky Blažkové – neotevírat“, ZŠ Planá nad Lužnicí; ČSLA 65, 391 11
  • prostřednictvím telefonu 739 651 869
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.