Další články
ikona článku

Zápis do 1. ročníků

Informace o zápisu na nadcházející školní rok

Vážení rodiče,
 
zápis do prvního ročníku na školní rok 2024/25 proběhne 9. a 10. dubna 2024. Zápisu se účastní všechny děti, kterým ke dni 31. 8. 2024 bude 6 let a děti, které měly v minulém období odklad školní docházky.
Můžete se podívat na naši POZVÁNKU K ZÁPISU.
 
Máte chuť dozvědět se něco více o rozpoznání školní zralosti a zároveň si i v klidu doma vyzkoušet s vaším dítětem, zda je na školu dostatečně připravené? Připravili jsme pro vás:
Žádost o přijetí
Vyplněnou Žádost o přijetí, společně se Zápisovým lístkem a Souhlasem zpracování osobních dat (tisk zde) podávejte nejlépe do konce března, a to tímto způsobem:
  • pokud navštěvujete MŠ Pohádka, Planá nad Lužnicí: k rukám učitelek MŠ 
  • do datové schránky školy: ifdmq6q
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@zsplana.cz
  • poštou na adresu: ZŠ Planá nad Lužnicí, ČSLA 65, Planá nad Lužnicí 391 11
  • do schránky u hlavního vchodu budovy školy

K zápisu přineste také ofocený rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Formuláře je možné osobně vyzvednout v budově školy po telefonické domluvě s paní sekretářkou na čísle 381 201 942 a 724 253 545, případně v MŠ Pohádka.

Žádost o přijetí je vhodné doplnit kresbou dítěte (nejlépe postavy na formát A4).

Žádost o odklad můžete vytisknout zde. Pokud budete žádat o odklad, doplňte ho:
  • doporučením pedagogicko-psychologické poradny
  • doporučením odborného lékaře, nebo klinického psychologa, či pediatrického lékaře

Pravidla pro přijímání do ZŠ Planá nad Lužnicí - opatření zřizovatele.

Pokud z důvodu naplněné kapacity školy nebudeme moci pokrýt zájem všech uchazečů, bude postupováno dle Pravidel pro přijímání do ZŠ Planá nad Lužnicí. V případě stejného umístění dle těchto pravidel bude proveden výběr losem v příslušné kategorii.

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte buď emailem koukal@zsplana.cz nebo telefonicky na tel. čísle 777064746.

 

 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
co-ma-umet-budouci-prvnak.pdf Co má umět budoucí prvňák - RAABE 167.5 Kb