Pro rodiče

Pro rodiče

Milí rodiče,
vyučování ve škole začíná v 8 hodin. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu je škola přístupná od 6 hodin, ostatním žákům je vchod otevřen v 7.40 hodin. Návštěvy chodí hlavním vchodem a hlásí se v kanceláři školy, případně vedení školy. Nepouštějte cizí osoby do budov školy!

Vyučovací hodiny:
 

hodina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

čas

8-8:45

9-9:45

9:55-10:40

11-11:45

11:55-12:40

12:45-13:30Následuje-li po 5. nebo 6. vyučovací hodině odpolední vyučování, mají žáci minimálně 30 minutovou přestávku. Odpolední vyučování se odehrává v bloku bez přestávek.

 

Co Vás může zajímat:

Další kontakty: