Jídelna, družina a další pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagogové, asistenti pedagoga, školní asistenti a jednotliví třídní učitelé.

Školní poradenství slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti vzdělávací, výchovné i sociální. Hlavním cílem a posláním je pomáhat našim žákům, vašim dětem, nejen v jejich školních obtížích a problémech

 

Dokumenty ŠPP:

Program poradenských služeb

Preventivní program školy

Strategie předcházení šikaně a krizový plán jejího řešení

Strategie předcházení školní neúspěšnosti žáků

 

Primární prevence - dokumenty

 

Pracovníci:

  • Mgr. Libuše Kordinová, kordinova@zsplana.cz, výchovná poradkyně – konzultace s našimi žáky a jejich zákonnými zástupci po osobní domluvě či na tel. č. 605 104 305
  • Mgr. Šárka Volčková, volckova@zsplana.cz, školní metodička prevence – konzultace s našimi žáky a jejich zákonnými zástupci po předchozí  domluvě či na tel. č. 381 201 943
  • Mgr. Radka Přibylová, pribylova@zsplana.cz  a Mgr. Jana Slunečková, sluneckova@zsplana.cz,  speciální pedagog -  konzultace s našimi žáky a jejich zákonnými zástupci po předchozí  domluvě či na tel. č. 734 797 491
  • Mgr. Veronika Kalášková, kalaskova@zsplana.cz, psycholog, ve škole pondělí 8 -12 h, každý lichý týden v úterý 8-12 h, konzultační časy - na telefonu: pondělí 16.00-17.00 h telefon: 734 176 355