Jídelna, družina a další pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagogové, asistenti pedagoga, školní asistenti a jednotliví třídní učitelé.

Dokumenty ŠPP:

Program poradenských služeb

Preventivní program školy

Strategie předcházení šikaně a krizový plán jejího řešení

Strategie předcházení školní neúspěšnosti žáků

 

Primární prevence - dokumenty

 

Pracovníci:

Mgr. Šárka Volčková - metodik prevence

Mgr. Veronika Kalášková - školní psycholožka

Mgr. Libuše Kordinová - výchovná poradkyně

Mgr. Radka Přibylová - speciální pedagog

Mgr. Jana Slunečková - speciální pedagog