Další články

Zájmové útvary

Ve škole budou organizovány zájmové útvary podle nabídky v přihlášce po jejich naplnění. Zájmové útvary budou zahájeny v říjnu.
Zájmové útvary organizované školou najdete i v „elektronické žákovské knížce“ v části rozvrh, jsou v rozvrhu Vašich dětí, nehodnotíme je, pouze Vás žádáme o omluvu případné absence - omluvenky směřujte vždy třídnímu učiteli.
     
Přihlášky 2021/22