Další články

Zájmové útvary

Ve škole jsou organizovány zájmové útvary podle nabídky v přihlášce po jejich naplnění. Zájmové útvary jsou zahájeny v říjnu a končí zpravidla na konci května.
Zájmové útvary organizované školou najdete i v „elektronické žákovské knížce“ v části rozvrh, jsou součástí rozvrhu Vašich dětí, nehodnotíme je, pouze Vás žádáme o omluvu případné absence - omluvenky směřujte vždy třídnímu učiteli.

 

Zájmové útvary 2022/2023