Jídelna, družina a další pracoviště

Školní družina

Provozní doba ŠD je od 6.00 hod. ráno do 16.30 hod. odpoledne.

Rozpis činností pro jednotlivá oddělení je stanoven na základě rozvrhu pro každý školní rok.

Dokumenty ŠD:

Ve školní družině děti mohou chodit na zájmové útvary. V letošní nabídce jsou tyto zájmové činnosti:

  • Tvořivá dílnička (H. Kisby) - pondělí 15-16 hodin; 1. - 3. ročník
  • Sportovní aktivity (M. Žáčková, P. Holkup) - úterý 15-16 hodin; 1. -5. ročník
  • Čtenářské klubíčko (I. Olivová) - středa 15-16 hodin; 2. -5. ročník
  • Veselé malování (A. Chalupská) - čtvrtek 15-16 hodin; 2. - 5. ročník

Přihlášky a odhlášky řešte s vedoucí školní družiny, paní Žáčkovou, nebo s vedoucí kroužku.

Školní družina - vychovatelky a vychovatelé:
Martina Žáčková, vedoucí školní družiny - zackova@zsplana.cz, 381 201 948
Ada Chalupská - chalupska@zsplana.cz, 381 201 949
Pavel Holkup - holkup@zsplana.cz, 732 757 033
Hana Pavlišová - pavlisova@zsplana.cz, 730 541 108
Bc. Hana Kisby - kisby@zsplana.cz, 381 201 930
Ilona Olivová - olivova@zsplana.cz, 732 757 744

Pro vychovatele:

Měsíční plány školní družiny: