Jídelna, družina a další pracoviště

Školní klub

   Školní klub je součástí celoškolní koncepce prevence negativních sociálních jevů.
   Posláním školního klubu je žáky motivovat, podporovat a vést k všestrannému rozvoji osobnosti.

Pravidla školního klubu:

  • je určen žákům 6. – 9. tříd
  • docházka je zpoplatněna 50,- Kč za měsíc (o způsobu a termínu platby budete informováni)
  • nabízí žákům mnoho možnosti k využití volného času po vyučování a zároveň vyplní dobu čekání na odpolední školní i mimoškolní aktivity
  • nabízí otevřenou spontánních činnost, která je základem neformální kamarádské komunikace
  • v čase od 12.15 – 15.15 hodin má školní klub dveře otevřené, pro všechny přihlášené žáky

 Dokumenty ŠK:  

 

Kronika školního klubu:

Přes letní prázdniny školní klub nezahálel a začal vytvářet KRONIKU školního klubu. Školní klub funguje v nových prostorách už třetím rokem. Kronika zachycuje i naše začátky od roku 2016/2017. Můžete se podívat na malou ukázku z fotografií. Pokud budete mít zájem, dveře školního klubu jsou otevřené všem zájemcům, kteří chtějí nahlédnout a prolistovat kroniku.